KDV’den istisna olan teslim ve hizmetlerde tevkifat söz konusu olmaz... Fatura düzenleme ve amortisman ayırma sınırı 2017 yılı için 900-TL'dir ... İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde iade konusu yapılamayacak kısım 2017 yılı için 21.400-TL.dir ... Gelir Vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı 01.07.2017-31.12.2017 döneminde 4.732,48-TL.dir ... Hizmet süresi ne olursa olsun 18 yaşından küçük 50 yaşından büyük işçilerin yıllık izin hakları 20 gündür...
TMS/TFRS   |   SPK Mevzuatı   |   Vergi Mevzuatı   |   SGK Mevzuatı 
Muhasebe | Vergi |  SGK |  Denetim |  Meslek Mevzuatı |  TTK |  TMS/TFRS |  Borçlar Kanunu |  Hepsi
Merhaba, İseğe bağlı,(ek 5,tarım siğortalık,vs) bağkur,siğortalıkta işsizlik maaş hak kazanır mı, işgöremezlik ödeneği alır mı? Saygılarımla, Osman Demir

Değerli Üyemiz,

 İşsizlik maaşı 5510 sayılı kanun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile ikinci fıkrası kapsamında olanlardan bir hizmet akdine dayalı olarak çalışan sigortalıları, 4857 sayılı Kanuna göre kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışanlardan 5510 sayılı Kanunun 52 nci maddesinin birinci fıkrası kapsamında işsizlik sigortası primi ödeyen isteğe bağlı sigortalılar ile aynı Kanunun ek 6 ncı maddesi kapsamındaki sigortalıları ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20 nci maddesinde açıklanan sandıklara tabi sigortalıları kapsar. 

İsteğe bağlı sigortalı sigortalılar işsizlik primi yatır ise işsizlik maaşı alır. İşsizlik primi yatırmaz ise yararlanamaz. Bağkurlular işslizlik maaşı alamaz. Bağkurlu yani 4/b'li 5754 sayılı kanunun 8.maddesi ile 5510 sayılı kanuna eklenen hüküm ile  kendi adına ve hesabına bağımsız çalışıyorsa yürütmekte olduğu iş nedeniyle, iş kazası geçirir ise iş göremezlik ödeneği alır.

İyi çalışmalar dileriz,

MizanTürk ekibi