KDV’den istisna olan teslim ve hizmetlerde tevkifat söz konusu olmaz... Fatura düzenleme ve amortisman ayırma sınırı 2017 yılı için 900-TL'dir ... İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde iade konusu yapılamayacak kısım 2017 yılı için 21.400-TL.dir ... Gelir Vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı 01.07.2017-31.12.2017 döneminde 4.732,48-TL.dir ... Hizmet süresi ne olursa olsun 18 yaşından küçük 50 yaşından büyük işçilerin yıllık izin hakları 20 gündür...
TMS/TFRS   |   SPK Mevzuatı   |   Vergi Mevzuatı   |   SGK Mevzuatı 
Muhasebe | Vergi |  SGK |  Denetim |  Meslek Mevzuatı |  TTK |  TMS/TFRS |  Borçlar Kanunu |  Hepsi
Merhaba, Sorum şu şekilde: Bir çalışanımız bizi (ltd. şti.) kıdem tazminatını ödemeyerek işten çıkardığımız için mahkemeye vermişti. Biz bu mahkemeyi kaybettik ve de teminat olarak verdiğimiz teminat mektubumuz nakde çevrilerek işçiye ödemesi yapıldı. Yapılan ödemeler kıdem tazminatı, gecikme faizi ve de mahkeme masraflarıdır. Yaptığımız söz konusu ödemelerin tamamı gider midir ya da içlerinde kanunen kabul edilmeyen gider var mıdır? iyi çalışmalar

Değerli üyemiz,

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 40/1’nci maddesinde “Ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan genel giderler”, 40/3’ncü maddesinde ise “İşle ilgili olmak şartiyle, mukavelenameye veya ilama veya kanun emrine istinaden ödenen zarar, ziyan ve tazminatlar” indirilecek giderler arasında sayılmıştır.

Aynı Kanunun 41/6’ncı maddesinde ise, her türlü para cezaları ve vergi cezaları ile teşebbüs sahibinin suçlarından doğan tazminatların safi kazancın tespitinde gider olarak indirilemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Buna göre, ödenen tazminatın gider yazılabilmesi için işle ilgili olması ve sözleşmeye, ilama veya kanun emrine göre yapılması şarttır. Mahkeme kararına dayalı bile olsa, işletme sahibinin şahsi kusuru nedeniyle ödenen zarar, ziyan ve tazminatlar gider yazılamayacaktır.

Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, işçiye ödenecek kıdem tazminatının Gelir Vergisi Kanununun 40/1’nci maddesi gereğince kurum kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınması mümkün bulunmakta iken, İş Mahkemesi kararına istinaden ödenecek olan işlemiş faziler ile diğer masrafların, mahkemece kusurlu bulunmanız nedeniyle gider olarak indirilebilmesi mümkün değildir.

İyi çalışmalar dileriz,

MizanTürk Ekibi