KDV’den istisna olan teslim ve hizmetlerde tevkifat söz konusu olmaz... Fatura düzenleme ve amortisman ayırma sınırı 2017 yılı için 900-TL'dir ... İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde iade konusu yapılamayacak kısım 2017 yılı için 21.400-TL.dir ... Gelir Vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı 01.07.2017-31.12.2017 döneminde 4.732,48-TL.dir ... Hizmet süresi ne olursa olsun 18 yaşından küçük 50 yaşından büyük işçilerin yıllık izin hakları 20 gündür...
TMS/TFRS   |   SPK Mevzuatı   |   Vergi Mevzuatı   |   SGK Mevzuatı 
Muhasebe | Vergi |  SGK |  Denetim |  Meslek Mevzuatı |  TTK |  TMS/TFRS |  Borçlar Kanunu |  Hepsi
01.07.2013 tarihinden beri calışmakta olduğum isyerinden 30.10.2015 tarihinde askerlik için ayrılcam,Maaş asgari ücret üzerinden ödeniyor ayrılırken alabilceğim haklar nelerdir? Teşekkürler,İyi Çalışmalar...

Değerli Üyemiz,

Askerlik hizmeti nedeni ile işten ayrılma, iş sözleşmesinin fesih yollarından birisi olup, işçinin muvazzaf askerlik hizmeti nedeniyle iş sözleşmesini sona erdirme hakkı vardır. Bu noktada işçinin haklarına genel hatlarıyla bakacak olursak öncelikle ve en fazla merak konusu olan kıdem tazminatı hakkıdır. İş sözleşmesinin muvazzaf askerlik hizmeti nedeniyle işçi tarafından feshedilmesi halinde, işçi kıdem tazminatı almaya hak kazanır, ancak şartları oluşmadığı için ihbar tazminatına hak kazanamaz. İşçinin işyerinde çalıştığı dönem içerisinde hak kazanıp kullanmadığı yıllık izinlere ait alacağı ise son ücreti üzerinden ödenmelidir.

Değerli üyemiz, işyerinde 1 yıl 4 aylık çalışma sürenizi esas alarak; Yaklaşık 1.597,13.-TL kıdem tazminatına ve hiç yıllık izin kullanmadığınız varsayımıyla yaklaşık 366,42-TL izin ücretine hak kazanmış olmaktasınız. Ayrıca işten ayrılmadan önceki son üç yılda en az 600 gün prim ödeme gün sayınız varsa, askerlik terhisi sonrasında işsizlik sigortasından da faydalanabileceksiniz.

İyi çalışmalar dileriz,

MizanTürk Ekibi.