KDV’den istisna olan teslim ve hizmetlerde tevkifat söz konusu olmaz... Fatura düzenleme ve amortisman ayırma sınırı 2017 yılı için 900-TL'dir ... İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde iade konusu yapılamayacak kısım 2017 yılı için 21.400-TL.dir ... Gelir Vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı 01.07.2017-31.12.2017 döneminde 4.732,48-TL.dir ... Hizmet süresi ne olursa olsun 18 yaşından küçük 50 yaşından büyük işçilerin yıllık izin hakları 20 gündür...
TMS/TFRS   |   SPK Mevzuatı   |   Vergi Mevzuatı   |   SGK Mevzuatı 
1 Mart itibari ile Vergi Daireniz Değişmiştir.
Galata Mercan Rami Adalar Çatalca Şile Vergi Dairesi Müdürlüklerindeki faal mükellefin tamamının nakli hakkında
1 Mart itibari ile Vergi Daireniz Değişmiştir.
Dosya İndir : Basın Bülteni

Gelir İdaresi Başkanlığının 5345 sayılı Kuruluş Kanunu uyarınca kurulan vergi dairesi başkanlıklarında mevcut vergi dairelerinin mümkün mertebe tek bir vergi dairesi başkanlığı altında toplanması öngörülmüştür. İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığımızda da bu kapsamda 11 tane “uygulama grup müdürlüğü” kurulmuş ve mevcut vergi dairelerimizin tamamı bu uygulama grup müdürlüklerinin altında toplanmıştır. Son olarak Gelir İdaresi Başkanlığımızın 21.12.2012 tarih ve 4050 sayılı yazısıyla da “İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı bünyesinde bulunan vergi dairelerinin etkinliğinin artırılması, idari kadro, insan kaynakları ve fiziki mekânların daha iyi kullanılabilmesinin yanı sıra mükelleflere daha etkin ve kaliteli hizmet verilebilmesi için bazı vergi dairesi müdürlüklerinin birleştirilmesine, birleştirilen bazı vergi dairelerinin de şube şeklinde faaliyetine devam etmesine” karar verilmiştir.

Söz konusu Yazı doğrultusunda birleştirilen ve şube şeklinde faaliyetlerine devam eden vergi dairelerimiz aşağıdaki gibidir:

  •  Galata Vergi Dairesi Müdürlüğü faal mükelleflerinin tamamı 01/03/2013 tarihi itibariyle Beyoğlu Vergi Dairesi Müdürlüğüne,

  •  Mercan Vergi Dairesi Müdürlüğü ve Nuruosmaniye Vergi Dairesi Müdürlüğünün faal mükelleflerinin tamamı 01/02/2013 tarihi itibariyle Hocapaşa Vergi Dairesi Müdürlüğüne,

  •  Rami Vergi Dairesi Müdürlüğünün faal mükelleflerinin tamamı 01/03/2013 tarihi itibariyle Bayrampaşa Vergi Dairesi Müdürlüğüne,

  •  Adalar Vergi Dairesi Müdürlüğünün faal mükelleflerinin tamamı 01/03/2013 tarihi itibariyle Erenköy Vergi Dairesi Müdürlüğüne,

  •  Çatalca Vergi Dairesi Müdürlüğünün faal mükelleflerinin tamamı 01/03/2013 tarihi itibariyle Büyükçekmece Vergi Dairesi Müdürlüğüne,

  •  Şile Vergi Dairesi Müdürlüğü faal mükelleflerinin tamamı 01/03/2013 tarihi itibariyle Beykoz Vergi Dairesi Müdürlüğüne devredilmiştir.

Adalar, Çatalca ve Şile ilçelerimizdeki mükelleflerimizin mükellefiyetlerini yerine getirmelerinde ve kamu hizmeti almalarında aksaklığa ve sıkıntılara sebebiyet vermemek için her

üç İlçemizin mevcut hizmet binalarında vergi dairesi şubeleri kurulmuştur. Söz konusu şubeler sayesinde eskiden yapılmakta olan tüm işlemler yeni vergi dairesine gitmeye gerek

duyulmaksızın aynı hızda yapılacaktır. Bu İlçelerdeki mükelleflerimiz devir sonrası döneme ait işlemleri için söz konusu şubelerimizden hizmet almaya devam ederken, birleşme öncesi

dönemlerine ait işlemleri için de aynı yerde faaliyette bulunan tasfiye vergi dairesi müdürlüklerimizden hizmet alabileceklerdir. Bu değişiklikler neticesinde tüm mükelleflerimize

ilave bir sıkıntı yaşatmamak için gerekli tedbirler Başkanlığımızca alınmıştır.

Galata, Mercan, Nuruosmaniye ve Rami Vergi Dairesi mükelleflerimiz de devir sonrası  işlemlerini yeni dairelerinde, devir öncesi işlemlerini de eski dairelerinde yapabileceklerdir.

Vergi Dairelerimizin fiziki taşınma/birleşme işlemlerinin gerçekleşmesinin ardından aynı  mekanda hem eski hem de yeni dönem işlemleri yapılabilecektir.

Mükelleflerimize bağlı oldukları yeni vergi dairelerinde en iyi hizmetin sağlanması için gerekli personel desteği ve teknik donanım sağlanmış olup mükellef memnuniyeti açısından

gerektiğinde ilave destekler de sağlanacaktır.

 Değişim sürecinde gösterilen anlayışa şimdiden teşekkür eder, mükelleflerimize ve meslek mensuplarımıza saygıyla duyururuz.

 

 

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı