Mizanturk
Mizanturk
Mizanturk
Gelir Vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı 01.07.2015-31.12.2015 döneminde 3.709,98-TL.dir ... Fatura düzenleme ve amortisman ayırma sınırı 2015 yılı için 880-TL'dir ... Özel usulsüzlük cezaları tarhiyat sonrası uzlaşmaya konu edilemez ... İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde iade konusu yapılamayacak kısım 2015 yılı için 19.500.-TL.dir ... Gayrimenkul alım satım işlemi ticari şekilde değilse, "değer artış kazancı" doğar ...
Mizanturk
Mizanturk
Mizanturk
TMS/TFRS   |   SPK Mevzuatı   |   Vergi Mevzuatı   |   SGK Mevzuatı 
Mizanturk
Güncel
Evlenen kadınlara pozitif ayrımcılık hakları yasalarda var... Vedat İLKİ 03.08.2015 Çalışma hayatında olan evlenen kadınlara tanınan hakları kısaca değerlendirelim Evlenen kadınlara pozitif ayrımcılık hakları yasalarda var...
Memurların erkek çocuklarının farklı GSS hakkı göz ardı edilmemeli… Şevket TEZEL 03.08.2015 Yine yaz dönemindeyiz. Okullar tatil edildi ve kimi erkek çocuklar için GSS problemi başladı. Memurların erkek çocuklarının farklı GSS hakkı göz ardı edilmemeli…
2 ayrı SSK numarası olanlar..! Ali ŞERBETÇİ 31.07.2015 Kayıp olan SSK kaydım için ne yapabilirim? 2 ayrı SSK numarası olanlar..!
Mizanturk