Mizanturk
Mizanturk
Mizanturk
Fatura düzenleme ve amortisman ayırma sınırı 2015 yılı için 880-TL'dir ... Özel usulsüzlük cezaları tarhiyat sonrası uzlaşmaya konu edilemez ... İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde iade konusu yapılamayacak kısım 2015 yılı için 19.500.-TL.dir ... Gayrimenkul alım satım işlemi ticari şekilde değilse, "değer artış kazancı" doğar ... Basit usulde vergilendirilen mükelleflerden isteyenler ödeme kaydedici cihaz kullanabilirler ...
Mizanturk
Mizanturk
Mizanturk
TMS/TFRS   |   SPK Mevzuatı   |   Vergi Mevzuatı   |   SGK Mevzuatı 
Mizanturk
Güncel
Uzlaşma kalktı mı? Yahya ARIKAN 21.05.2015 Acaba uzlaşma artık mümkün değil mi? Uzlaşma kalktı mı?
Yabancı sermayeli kuruluşlarda mayıs ayında bilgi verme zorunluluğu... Akif AKARCA, Dr.Mehmet ŞAFAK 21.05.2015 Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinde belirtildiği üzere bildirim yükümlülüğü bulunmaktadır; Yabancı sermayeli kuruluşlarda mayıs ayında bilgi verme zorunluluğu...
Yıllık izin vermeyen patron tazminat öder..! Ali ŞERBETÇİ 21.05.2015 Bu nedenle fesihte işçi tazminata hak kazanır. Yıllık izin vermeyen patron tazminat öder..!
Emekli zammı anayasanın eşitlik ilkesine aykırı mı? Vedat İLKİ 21.05.2015 SSK ve Bağ-Kur statüsünde emekli olan Sigortalı ve Hak sahipleri Temmuz 2015 zammından yararlanacaktır. Emekli zammı anayasanın eşitlik ilkesine aykırı mı?
Mizanturk