Mizanturk
Mizanturk
Mizanturk
2 No.lu KDV Beyannamesi sadece tevkifata tabi işlemlerin olduğu dönemlerde verilir... İstisna kapsamında teslim edilen malların iadesinde de KDV hesaplanmaz... Gider pusulasında yer alacak bedele ilişkin sınırlama yoktur... Basit usulde vergilendirilen mükellefler beyannamelerini elektronik ortamda göndermek zorunda değildirler... Yevmiye defterinin kapanış onayı izleyen döneminin 6. ay sonuna kadar yaptırılır ...
Mizanturk
Mizanturk
Mizanturk
TMS/TFRS   |   SPK Mevzuatı   |   Vergi Mevzuatı   |   SGK Mevzuatı 
Mizanturk
Güncel
Erkek memurların Emekli Sandığı’ndan emeklilik şartları Şevket TEZEL 22.10.2014 Ekim 2008 ayından önce Emekli Sandığı iştirakçisi olan erkek memurlar için emeklilik şartlarını Erkek memurların Emekli Sandığı’ndan emeklilik şartları
Doğum borçlanması yaşı değiştirir mi? Saadettin ORHAN 22.10.2014 Doğum borçlanması yapıldığında prim günü arttığı gibi emeklilik yaşında da düşme oluyor mu?” Doğum borçlanması yaşı değiştirir mi?
İşçi iş güvenliği mevzuatına uymazsa haklı fesih ile işveren işten çıkarır... Vedat İLKİ 22.10.2014 Bu durumda işverence yapılan fesih haklı sayılır,işçinin ihbar ve kıdem tazminatı alma hakkı ise ortadan kalkar. İşçi  iş güvenliği mevzuatına uymazsa haklı fesih ile işveren işten çıkarır...
Şimşek’ten ‘Asya kadar hızlı büyütecek’ reform müjdesi... Osman AROLAT 22.10.2014 Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dün 2023 yılı vizyon ve hedefl erinin iddialı olduğunu kabul ettiğini açıkladı. Şimşek’ten ‘Asya kadar hızlı büyütecek’ reform müjdesi...
Paniği 2015 sonuna tehir edin lütfen..! Deniz GÖKÇE 22.10.2014 Şimdi de “acilen global faizler artar” paniği içindeyiz..! Paniği 2015 sonuna tehir edin lütfen..!
Mizanturk
Mizanturk
Mizanturk
SGK Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ SGK Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik
Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmel... Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik
KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik
Vergi Denetim Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik VDK yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik. Vergi Denetim Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik
Mizanturk
Mizanturk