Mizanturk
Mizanturk
Mizanturk
Fatura düzenleme ve amortisman ayırma sınırı 2015 yılı için 880-TL'dir ... Özel usulsüzlük cezaları tarhiyat sonrası uzlaşmaya konu edilemez ... İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde iade konusu yapılamayacak kısım 2015 yılı için 19.500.-TL.dir ... Gayrimenkul alım satım işlemi ticari şekilde değilse, "değer artış kazancı" doğar ... Basit usulde vergilendirilen mükelleflerden isteyenler ödeme kaydedici cihaz kullanabilirler ...
Mizanturk
Mizanturk
Mizanturk
TMS/TFRS   |   SPK Mevzuatı   |   Vergi Mevzuatı   |   SGK Mevzuatı 
Mizanturk
Güncel
Dul kadına çifte maaş..! 02.07.2015 Dul eş hem emekli maaşı hem de ölüm aylığı alabilir Dul kadına çifte maaş..!
Vergide iki anlamsız uygulama devam ediyor..! Nevzat SAYGILIOĞLU 01.07.2015 Vergi yüzsüzleri ve Vergi şampiyonları konusu… Vergide iki anlamsız uygulama devam ediyor..!
Futbolcuların vergilendirilmesi... Cömert KUN, Özgür KÜÇÜKSİPAHİOĞLU 01.07.2015 Futbolcuların vergilendirilmesi ülkemizde nasıl olmalı? Buna cevap vermek için çıkış noktamız Gelir Vergisi Kanunu… Futbolcuların vergilendirilmesi...
Mizanturk