KDV’den istisna olan teslim ve hizmetlerde tevkifat söz konusu olmaz... Fatura düzenleme ve amortisman ayırma sınırı 2017 yılı için 900-TL'dir ... İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde iade konusu yapılamayacak kısım 2017 yılı için 21.400-TL.dir ... Gelir Vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı 01.07.2017-31.12.2017 döneminde 4.732,48-TL.dir ... Hizmet süresi ne olursa olsun 18 yaşından küçük 50 yaşından büyük işçilerin yıllık izin hakları 20 gündür...
TMS/TFRS   |   SPK Mevzuatı   |   Vergi Mevzuatı   |   SGK Mevzuatı 
Muhasebe | Vergi |  SGK |  Denetim |  Meslek Mevzuatı |  TTK |  TMS/TFRS |  Borçlar Kanunu |  Hepsi
2001 yılında müstakil evin üzerinde bulunduğu bir arsa aldık. 2012 yılında yarısını akrabamıza sattık. Akraba ile anlaşarak 2014 yılında müteahhitle sözleşme yaparak kat karşılı inşaatımız başladı. Karşılığında arsayı sattığımız kişi iki daire aldı Bize de 2 daire verildi. Ortağımız iki daireyi başka bir daireyle takas yaparak sattı. Biz ilk daireyi iskan alınmadan 2014 yılının sonunda sattık. İkinci daireyi de 2015 yılında sattık.Bu satışlar değer artış kazancına girer mi? Vergisel açıdan değerlendirmenizi rica ediyorum. Saygılarımla

Değerli Üyemiz;

Bilindiği üzere mal ve haklar bedelsiz (ivazsız) olarak edinilmişse bu mal ve hakların elden çıkarılmasından doğan kazançlar değer artış kazancı olarak vergilendirilmeyecektir. Ancak, iktisap şekli ne olursa olsun mal ve hakların elden çıkarılmasından doğan kazançlar değer artış kazancı olarak vergilendirilecektir.

Söz konusu mal ve haklar, 01.01.2007 ve sonrasında elde edilmiş ise iktisap tarihinden başlayarak beş yıl içinde elden çıkarılmasından doğan kazançlar, değer artış kazancı olarak değerlendirilecektir.

Eğer elden çıkarma, iktisap tarihinden başlayarak beş yıldan daha fazla bir süre sonra gerçekleşmişse, elde edilen kazanç değer artışı kazancı olarak vergilendirilmeyecektir.

Verdiğiniz bilgiler ışığında, arsanız bir bedel karşılığında satın alınmış olması (veraset gibi durumlar sonucu ivazsız intikalin söz konusu olmaması nedeniyle) ve (arsanın alındığı tarih yerine) dairelerin alındığı tarih olan 2014 yılı içinde 5 yıl geçmeden satılması nedeniyle, elde ettiğiniz kazanç değer artış kazancına tabi olacaktır.

Değer artışında safi kazanç, elden çıkarma karşılığında alınan para ve ayınlarla sağlanan ve para ile temsil edilebilen her türlü menfaatlerin tutarından aşağıdaki indirimlerin düşülmesi suretiyle bulunmaktadır.

Mal ve hakların elden çıkarılması sonucunda elde ettiğiniz değer artış kazancından indirilebilecek giderler;

— Elden çıkarılan mal ve hakların maliyet bedeli ve
— Elden çıkarma dolayısıyla yapılan ve satıcının üzerinde kalan giderler ve ödenen vergi ve harçlardır. 

Ayrıca, gayrimenkullerin elden çıkarılmasından doğan değer artış kazancının 2014 yılı için 9.700 Türk Lirası gelir vergisinden istisnadır.

Elde edilen değer artış kazancının safi miktarı, istisna sınırını aşması durumunda, elde edilen gelir satışın yapıldığı yılı takip eden yılın Mart ayının 1 inci gününden 25 inci günü akşamına kadar Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi ile beyan edilmesi gerekmektedir.

İyi çalışmalar dileriz,

MizanTürk Ekibi.