KDV’den istisna olan teslim ve hizmetlerde tevkifat söz konusu olmaz... Fatura düzenleme ve amortisman ayırma sınırı 2017 yılı için 900-TL'dir ... İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde iade konusu yapılamayacak kısım 2017 yılı için 21.400-TL.dir ... Gelir Vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı 01.07.2017-31.12.2017 döneminde 4.732,48-TL.dir ... Hizmet süresi ne olursa olsun 18 yaşından küçük 50 yaşından büyük işçilerin yıllık izin hakları 20 gündür...
TMS/TFRS   |   SPK Mevzuatı   |   Vergi Mevzuatı   |   SGK Mevzuatı 
Muhasebe | Vergi |  SGK |  Denetim |  Meslek Mevzuatı |  TTK |  TMS/TFRS |  Borçlar Kanunu |  Hepsi
2011 yılında kurulan bir limited şirket var. Şirketin ortaklarından birinin yaptığı özel inşaatın dükkanı natamam olarak 450.000-TL değer ile şirkete satışı yapılıyor. Yapılan masraflarla birlikte dükkanın şu anki bilançoda görünen değeri 900.000-TL. Firma dükkanın satışını yapmak istiyor. KDV ve kurumlar vergisi açısından durumu nedir? Firmanın kuruluştaki ana sözleşmesinde amaç ve konu kısmında hem sağlık hem de inşaat mevcut. Ana faaliyet alanı sağlık. 2014 yılında yapılan tadil tasarısı ile inşaat kısmı ana sözleşmeden çıkartılıyor. Yardımcı olabilirseniz sevinirim.

Değerli üyemiz,

Gayrimenkul satışlarından elde edilen kazancın hangi durumlarda istisna olacağı 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 5'inci maddesinin 1'inci bendinin "e" alt bendinde açıklanmıştır. Söz konusu teslimlerin katma değer vergisinden istisna olma şartı ise 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 17'nci maddesinin 4'üncü bendinin "r" alt bendinde açıklanmıştır. 

Ayrıca, 1 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin 5.6.2.3.1.3. İnşa halindeki binalarda 2 yıllık sürenin tespiti başlıklı bölümünde, "Kurumlar tarafından, inşaatı henüz tamamlanmayan, fiilen kullanma imkanı da bulunmayan binaların satılması halinde; kurum aktifinde iki tam yıl kayıtlı olması koşuluyla, sadece binanın arsasının satış kazancına tekabül eden kısmı kurumlar vergisinden istisna olacaktır. Ancak, arsa üzerinde inşa edilen ve aktife kaydedilen binanın, kurum adına tapuya tescil edilerek satılması halinde, satılan binanın iki yıllık aktifte bulundurulma süresinin başlangıç tarihi olarak, inşaatın tamamlandığı ve bina olarak kullanılmaya başlandığı tarih esas alınacaktır." açıklamalarına yer verilmiştir.

Ancak, taşınmaz kullanılabilir olarak 730 günden fazla şirket aktifinde bulunsa dahi, faaliyet konunuz arasında taşınmaz inşası ve satışı bulunduğundan, ne kurumlar vergisi istisnası ne de katma değer vergisi istisnasından yararlanmanız mümkün görülmemektedir.

Şartları oluşmuş ise konuyu "yenileme fonu" kapsamında değerlendirmenizi öneririz. 

İyi çalışmalar dileriz,

MizanTürk Ekibi.