KDV’den istisna olan teslim ve hizmetlerde tevkifat söz konusu olmaz... Fatura düzenleme ve amortisman ayırma sınırı 2017 yılı için 900-TL'dir ... İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde iade konusu yapılamayacak kısım 2017 yılı için 21.400-TL.dir ... Gelir Vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı 01.07.2017-31.12.2017 döneminde 4.732,48-TL.dir ... Hizmet süresi ne olursa olsun 18 yaşından küçük 50 yaşından büyük işçilerin yıllık izin hakları 20 gündür...
TMS/TFRS   |   SPK Mevzuatı   |   Vergi Mevzuatı   |   SGK Mevzuatı 
2012 Yılı Gelir Vergisi Mükellefi Kesin Mizan Hk.
2012 Yılı Gelir Vergisi Mükellefleri Kesin Mizanı 15.04.2013 tarihine kadar verilecektir.
2012 Yılı Gelir Vergisi Mükellefi Kesin Mizan Hk.

 Sirküler yarın yayınlacaktır.