KDV’den istisna olan teslim ve hizmetlerde tevkifat söz konusu olmaz... Fatura düzenleme ve amortisman ayırma sınırı 2017 yılı için 900-TL'dir ... İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde iade konusu yapılamayacak kısım 2017 yılı için 21.400-TL.dir ... Gelir Vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı 01.07.2017-31.12.2017 döneminde 4.732,48-TL.dir ... Hizmet süresi ne olursa olsun 18 yaşından küçük 50 yaşından büyük işçilerin yıllık izin hakları 20 gündür...
TMS/TFRS   |   SPK Mevzuatı   |   Vergi Mevzuatı   |   SGK Mevzuatı 
2012/4132 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı
Sermaye Piyasası Kurulu Başkan ve üyeliklerine ekli listede adları belirtilen kişilerin atanması
2012/4132 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

31 Aralık 2012  PAZARTESİ                Resmî Gazete                        Sayı : 28514

 

ATAMA KARARI

          Karar Sayısı : 2012/4132

             Sermaye Piyasası Kurulu Başkan ve üyeliklerine ekli listede adları belirtilen kişilerin atanması; 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Kanunun 119 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 30/12/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                   Abdullah GÜL

                                                                                                                                              CUMHURBAŞKANI

30/12/2012 TARİHLİ VE 2012/4132 SAYILI KARARNAMENİN EKİ LİSTE

S. NO

ADI VE SOYADI

GÖREVİ

1.

Vahdettin ERTAŞ

Başkan

2.

Bekir Sıtkı ŞAFAK

Üye

3.

Bülent GÖKREM

Üye

4.

Nurullah GENÇ

Üye

5.

Birol KÜLE

Üye

6.

Himmet KARADAĞ

Üye

7.

Murat KOÇ

Üye