KDV’den istisna olan teslim ve hizmetlerde tevkifat söz konusu olmaz... Fatura düzenleme ve amortisman ayırma sınırı 2017 yılı için 900-TL'dir ... İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde iade konusu yapılamayacak kısım 2017 yılı için 21.400-TL.dir ... Gelir Vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı 01.07.2017-31.12.2017 döneminde 4.732,48-TL.dir ... Hizmet süresi ne olursa olsun 18 yaşından küçük 50 yaşından büyük işçilerin yıllık izin hakları 20 gündür...
TMS/TFRS   |   SPK Mevzuatı   |   Vergi Mevzuatı   |   SGK Mevzuatı 
Muhasebe | Vergi |  SGK |  Denetim |  Meslek Mevzuatı |  TTK |  TMS/TFRS |  Borçlar Kanunu |  Hepsi
30 Haziran 2012 tarihinde Resmi gazetede yayımlanan 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası 30 Aralık 2012 tarihinde yürürlüğe girecek. Bu kanun ile beraber 50 üzeri işçisi olan işyerleri kesinlikle iş güvenliği uzmanı ile işyeri hekimi çalıştırmak zorunda mıdır? Sertaç Büyük

 

Değerli üyemiz,

  •  50 kişi ve üzerinde çalışanı olan işyerleri için 30 Aralık 2012'de,
  •  50 kişiden az çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde ise 30 Haziran 2013'te,
  •  50 kişiden az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleriyle kamu işyerleri için 30 Haziran 2014'te başlayacak.


MizanTurk Ekibi,