Mizanturk
Mizanturk
Mizanturk
Mizanturk
Mizanturk
Mizanturk
Mizanturk
2 No.lu KDV Beyannamesi sadece tevkifata tabi işlemlerin olduğu dönemlerde verilir... İstisna kapsamında teslim edilen malların iadesinde de KDV hesaplanmaz... Gider pusulasında yer alacak bedele ilişkin sınırlama yoktur... Basit usulde vergilendirilen mükellefler beyannamelerini elektronik ortamda göndermek zorunda değildirler... Yevmiye defterinin kapanış onayı izleyen döneminin 6. ay sonuna kadar yaptırılır ...
Mizanturk
Mizanturk
Mizanturk
TMS/TFRS   |   SPK Mevzuatı   |   Vergi Mevzuatı   |   SGK Mevzuatı 
Mizanturk
Güncel
Ücreti ödenmeyen işçiye kıdem tazminatı avantajı... Şükrü KIZILOT 03.09.2014 Bu konu yaklaşık 14 milyon işçiyi yakından ilgilendirdiği için son derece önemli..! Ücreti ödenmeyen işçiye kıdem tazminatı avantajı...
6306 sayılı Yasa kapsamında vergi istisnası gerçekten var mı? Ersun BAYRAKTAROĞLU 03.09.2014 “Kentsel Dönüşüm Kanunu” Kanununda yer alan vergi istisnaları ne anlama geliyor? 6306 sayılı Yasa kapsamında vergi istisnası gerçekten var mı?
Aile bütçesinin yarısı gıda ve kiraya gidiyor..! 03.09.2014 TÜİK araştırmasına göre aileler bütçelerinin yarısını kira ve gıdaya ayırıyor. Aile bütçesinin yarısı gıda ve kiraya gidiyor..!
Mizanturk