Mizanturk
Mizanturk
Mizanturk
Fatura düzenleme ve amortisman ayırma sınırı 2015 yılı için 880-TL'dir ... Özel usulsüzlük cezaları tarhiyat sonrası uzlaşmaya konu edilemez ... İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde iade konusu yapılamayacak kısım 2015 yılı için 19.500.-TL.dir ... Gayrimenkul alım satım işlemi ticari şekilde değilse, "değer artış kazancı" doğar ... Basit usulde vergilendirilen mükelleflerden isteyenler ödeme kaydedici cihaz kullanabilirler ...
Mizanturk
Mizanturk
Mizanturk
TMS/TFRS   |   SPK Mevzuatı   |   Vergi Mevzuatı   |   SGK Mevzuatı 
Mizanturk
Güncel
Yeni ev alanlar Emlak Vergisini daha az ödüyor... Yusuf KELEŞ 26.05.2015 Ülkemizde gayrimenkuller üzerinden birçok vergi ve harç alınıyor. Yeni ev alanlar Emlak Vergisini daha az ödüyor...
Evlilik nedeniyle kıdem tazminatı alan kadın işçi tekrar çalışır... Vedat İLKİ 26.05.2015 Kadın işçi evlendiği tarihten itibaren bir yıl içinde evlilik sebebiyle kıdem tazminatına hak kazanabilecek şekilde feshedebilir. Evlilik nedeniyle kıdem tazminatı alan kadın işçi tekrar çalışır...
Asgari ücretin gelirden aldığı pay, 15 yıl öncesinden daha az... İsmet ÖZKUL 26.05.2015 Seçim ortamının önemli tartışma konularından birisi haline gelen asgari ücret sorununu irdelemeye devam ediyoruz. Asgari ücretin gelirden aldığı pay, 15 yıl öncesinden daha az...
Mizanturk