KDV’den istisna olan teslim ve hizmetlerde tevkifat söz konusu olmaz... Fatura düzenleme ve amortisman ayırma sınırı 2017 yılı için 900-TL'dir ... İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde iade konusu yapılamayacak kısım 2017 yılı için 21.400-TL.dir ... Gelir Vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı 01.07.2017-31.12.2017 döneminde 4.732,48-TL.dir ... Hizmet süresi ne olursa olsun 18 yaşından küçük 50 yaşından büyük işçilerin yıllık izin hakları 20 gündür...
TMS/TFRS   |   SPK Mevzuatı   |   Vergi Mevzuatı   |   SGK Mevzuatı 
Muhasebe | Vergi |  SGK |  Denetim |  Meslek Mevzuatı |  TTK |  TMS/TFRS |  Borçlar Kanunu |  Hepsi
ABC A.Ş. bir gayrimenkul ekspertiz firmasıdır. Firma Ankara'da almış olduğu ekspertiz işini Ankara'da bulunan XYZ Ltd. firmasına yaptırıyor. Ekspertiz hizmet bedeli 250 TL (KDV Dahil) XYZ Ltd. firması ABC A.Ş. adına yapmış olduğu ekspertiz hizmeti için ABC A.Ş. adına tapu ve belediyelere harç bedelleri ödemektedir. Ödenen harç bedelleri 150 TL (Harç belgelerinde ABC A.Ş. ismi gözükmektedir.) İş bitiyor ve XYZ Ltd. firması ekspertiz bedeli olarak 250 TL faturayı ABC A.Ş.' ye kesiyor. Ayrıca ABC A.Ş. adına ödemiş olduğu tapu ve belediye harç bedeli olan 150 TL için ise borç dekontu hazırlıyor ve ekine harç makbuzları ekleniyor ve bu şekilde ABC A.Ş. firması 150 TL borçlandırılmış oluyor. Bu yapılan işlem doğru mudur? ABC A.Ş. firması adına yapılan tapu harç ödemelerinin yansıtılması dekontla olması doğru bir uygulama mıdır? Not: Harç makbuzlarında firma ABC A.Ş.dir. Harç ödemelerinin yansıtılması birebir yapılıyor üstüne herhangi komisyon bedeli eklenmiyor. Saygılar

Değerli üyemiz,

Vergi, resim, harç gibi hususlara harcanmak üzere müşteri veya müvekkilden alınan ve tamamen bu hususlara sarf edilen para ve ayınlar kazanç sayılmamaktadır.

Dolayısıyla, müşteri nam ve hesabına tamamen yukarıda sayılan işlemlere yönelik yapılan harcamalar için müşteriye fatura veya makbuz düzenlenmesi gerekmemektedir.

Firmanızın borç dekontu düzenlemek suretiyle söz konusu harcamayı ilgilisine yansıtmasında herhangi bir hata bulunmamaktadır.

İyi çalışmalar dileriz,

MizanTürk Ekibi.