KDV’den istisna olan teslim ve hizmetlerde tevkifat söz konusu olmaz... Fatura düzenleme ve amortisman ayırma sınırı 2017 yılı için 900-TL'dir ... İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde iade konusu yapılamayacak kısım 2017 yılı için 21.400-TL.dir ... Gelir Vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı 01.07.2017-31.12.2017 döneminde 4.732,48-TL.dir ... Hizmet süresi ne olursa olsun 18 yaşından küçük 50 yaşından büyük işçilerin yıllık izin hakları 20 gündür...
TMS/TFRS   |   SPK Mevzuatı   |   Vergi Mevzuatı   |   SGK Mevzuatı 
Muhasebe | Vergi |  SGK |  Denetim |  Meslek Mevzuatı |  TTK |  TMS/TFRS |  Borçlar Kanunu |  Hepsi
ABC A.Ş. üç ortaklıdır. Ali bey, Deniz bey ve XYZ Ltd.Şti. Yönetim kurulunda Deniz bey ve XYZ Ltd.Şti. yer almaktadır, XYZ Ltd.Şti.nin belirlemiş olduğu gerçek kişi Selim bey temsil edecektir. Yönetim kurulu, temsil yetkisini XYZ Ltd.Şti.ye devretmiştir Bu durumda; - Temsil yetkisini almış olan XYZ Ltd.Şti. nin bu yetkisini Selim bey mi kullanabilir ve imza sirküsünüde Selim beymi imzalayacaktır? - Amme borçlarından yönetim kurulu olan XYZ Ltd. mi sorumlu olur yoksa onun belirlediği gerçek kişi Selim bey mi sorumlu olur Dikkat: Selim bey YK üyesi değil sadece YK üyesi olan XYZ Ltd.nin belirlediği gerçek kişidir Teşekkürler

Değerli Üyemiz,

Türk Ticaret Kanunu, tüzel kişilerin yönetim kurulu üyeliğine seçilmesine izin vermektedir. Böyle bir durumda, tüzel kişiyle birlikte, bu tüzel kişi tarafından belirlenen ve tüzel kişi adına yönetim kurulunda bulunacak olan bir gerçek kişinin de tescil ve ilân olunması şarttır.

Bu çerçevede, şirket yönetim kurulu üyeliğine XYZ limited şirketi seçilmiş olur, şirket adına imzaları ise bu limited şirketin temsilcisi olan Selim Bey atar. Yönetim kurulu toplantılarında, limited şirket adına bu kişi katılır, kullandığı oy ise limited şirketin oyudur.

Yönetim kurulu üyesi; limited şirketin kendisi olduğundan; temsilcisi gerçek kişinin yönetim kurulunda kullandığı oylardan ötürü kanundan ve esas sözleşmeden doğan yükümlülükleri ihlal etmesi durumunda, temsilci gerçek kişi değil fakat üye tüzel kişi şirkete, pay sahiplerine ve şirket alacaklılarına karşı sorumlu olacaktır.

Dolayısıyla, amme borçlarından da limited şirket sorumlu olur. Ancak, gerek haksız fiillerden, gerekse yönetim kurulu üyelerinin işledikleri suçlar ve cezalardan sorumlu olan, cezaların şahsiliği ilkesi gereği,  doğrudan limited şirketi temsil eden gerçek kişidir.

İyi çalışmalar dileriz,

MizanTürk Ekibi.