KDV’den istisna olan teslim ve hizmetlerde tevkifat söz konusu olmaz... Fatura düzenleme ve amortisman ayırma sınırı 2017 yılı için 900-TL'dir ... İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde iade konusu yapılamayacak kısım 2017 yılı için 21.400-TL.dir ... Gelir Vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı 01.07.2017-31.12.2017 döneminde 4.732,48-TL.dir ... Hizmet süresi ne olursa olsun 18 yaşından küçük 50 yaşından büyük işçilerin yıllık izin hakları 20 gündür...
TMS/TFRS   |   SPK Mevzuatı   |   Vergi Mevzuatı   |   SGK Mevzuatı 
AB'ye ''Karnesiz'' Taşımacılık Başlıyor
Ortak Transit Sözleşmesi 1 Aralık'ta yürürlükte
AB

 Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, AB'ye yönelik karayolu taşımacılığını kolaylaştırmak adına uzun süredir taraf olmak için çalıştıkları Ortak Transit Sözleşmesi'nin, şartların sağlanmasıyla 1 Aralık'ta yürürlüğe gireceğini belirterek, ''Sözleşmeyle taşımacılarımız hem zamandan hem de paradan tasarruf edecek'' dedi.

Bakan Yazıcı, AB'ye üye 27 ülke ile İsviçre, Norveç, İzlanda ve Liechtenstein'ın aralarında olduğu Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) ülkelerinin karayolu taşımacılığında Ortak Transit Sözleşmesi'ne taraf olduklarını belirterek, bu sözleşmenin eşyanın gümrük ve vergilerinin askıya alınarak taşınmasını amaçladığını söyledi.

Sözleşmenin tarafı olmak isteyen Türkiye'nin uzun süredir yasal, teknik ve bilgi işlem altyapısı için gerekli şartları sağlamaya çalıştığını ifade eden Yazıcı, şu bilgileri verdi:

''Gerek Bakanlığımız bünyesinde gerekse AB Komisyonu ile yürütülen çalışmalar neticesinde Ortak Transit Sözleşmesi'nin katılım sürecini başarıyla tamamladık. Taşımacılarımız 1 Aralık'tan itibaren ülke olarak taraf olacağımız Sözleşme ile hem zamandan hem de paradan tasarruf edecek. Bu sözleşme, AB üyesi bir ülke gibi uygulamaya dahil olduğumuz ilk ve tek enstrüman olması nedeniyle de bizim için ayrıca önemli.''

-Daha az maliyetli transit beyanname dönemi

''Sözleşme sayesinde AB ve EFTA ülkelerine yönelik taşımalar, tır karnesi zorunluluğu olmadan ve daha düşük maliyetli teminatla yapılabilecek. Tır karnesi yerine, daha az maliyetli olan ve elektronik işlemlerle yürüyen transit beyanname olacak'' diyen Bakan Yazıcı, AB ile yapılan taşımacılıkta kullanılan yıllık yaklaşık 500 bin tır karnesinin dikkate alınmasıyla taşımacılığın sadece yüzde 50'sinin ''T1 beyannamesi'' ile yapılması halinde yılda 53 milyon avro tasarrufun sağlanacağını söyledi.

Bakan Yazıcı, sistemle beyanın kağıt nüsha yerine elektronik ortamda verilecek olmasıyla da kağıt tasarrufu sağlanmasının yanı sıra yaklaşık 4 milyon liralık belge maliyetinin ortadan kaldırılacağını vurgulayarak, ortak transit işleminin her adımının sistem üzerinde izlenebilmesiyle gümrük idarelerinin kaçakçılıkla mücadele kapasitelerinin de artacağını dile getirdi.

Sözleşmeyle, Berlin'den Ankara'ya yapılacak Ortak Transit İşleminde, araç ve eşyanın Berlin Gümrüğü'ndeki beyanname bilgililerinin Türkiye'ye giriş yapacağı gümrük ile Ankara Gümrüğü'nde de görülebilmesine imkan sağlandığını bildiren Yazıcı, böylelikle eşya için risk analizleri ve kontrollerinin daha araç Türkiye'ye gelmeden yapılabileceğini belirtti.

-Tır Karnesi

Tır Karnesinin uluslararası kara taşımacılığını dolayısıyla uluslararası ticaretin kolaylaştırılmasını sağlayan bir gümrük transit belgesi olduğunu belirten Bakan Yazıcı, eşyanın, tır karnesi himayesinde hareket noktasındaki gümrük idaresinden, varış noktasındaki gümrük idaresine kadar bir prosedür altında taşındığını ve bu prosedüre tır sözleşmesi kapsamında ''Tır taşıması'' dendiğini ifade etti.

Bakan Yazıcı, tır karnelerinin TOBB adına tır işlemlerini yürütmekle görevlendirilen odalar tarafından dağıtılmakta olduğunu belirtti.