KDV’den istisna olan teslim ve hizmetlerde tevkifat söz konusu olmaz... Fatura düzenleme ve amortisman ayırma sınırı 2017 yılı için 900-TL'dir ... İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde iade konusu yapılamayacak kısım 2017 yılı için 21.400-TL.dir ... Gelir Vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı 01.07.2017-31.12.2017 döneminde 4.732,48-TL.dir ... Hizmet süresi ne olursa olsun 18 yaşından küçük 50 yaşından büyük işçilerin yıllık izin hakları 20 gündür...
TMS/TFRS   |   SPK Mevzuatı   |   Vergi Mevzuatı   |   SGK Mevzuatı 
Mizantürk Akademi

Kdv İade Sistemi Semineri

1 Haziran 2013 tarihinde MizanTürk organizasyonu ile "KDV İade Sistemi Semineri" gerçekleştirildi. Seminerimizde KDV Kanunu’nda yer alan istisnalar ve indirimli orana tabi teslimler nedeniyle talep edilebilecek KDV İadesinin nasıl alınacağı, sorunların nasıl çözüleceği konularına ilaveten Hızlandırılmış KDV İade Sistemi (HİS) hakkında ayrıntılı bilgilere yer verilerek aşağıdaki konulara cevap bulunmuştur;

- KDV İadesi Usul ve Esasları

- İade Talepleri İçin Gereken Belgeler

- KDV İadesi Alınması Sırasında Ortaya Çıkan Sorunların Çözümü 

 

Anonim ve Limited Şirketlerde Uygulamalı Genel Kurul Eğitimi

4 Mayıs 2013 tarihinde MizanTürk organizasyonu ile "Anonim ve Limited Şirketlerde Uygulamalı Genel Kurul Eğitimi" gerçekleştirildi. Seminerimizde Anonim ve Limited Şirketlerde genel kurul toplantısı yapılması zorunluluğu ve genel kurulun yapısına ilişkin yasal düzenlemeler hakkında ayrıntılı bilgilere yer verilerek aşağıdaki konulara cevap bulunmuştur.

Anonim ve Limited Şirketlerde;

- Genel kurul çağrısını hazırlarken nelere dikkat edilmelidir?

- Genel kurul öncesinde yapılması gereken işlemler ve hazırlanması gereken belgeler nelerdir?

- Bakanlık Temsilcisi talep edilirken nelere dikkat edilmelidir?

- Yıllık Faaliyet Raporunu hazırlarken nelere dikkat edilmelidir?

- Esas sözleşmenin yeni TTK’ya uyumlaştırılmasında nelere dikkat edilmeli ve hangi belgeler hazırlanmalıdır?

- Genel kurulun çalışmasına ilişkin yönergede nelere dikkat edilmelidir?

- Genel kurul kararı alınırken nelere dikkat edilmelidir?

- Toplantılı genel kurula alternatif yöntem nedir? Burada nelere dikkat edilmelidir?

- Genel kurul toplantısından sonra yapılacak işlemler nelerdir?