KDV’den istisna olan teslim ve hizmetlerde tevkifat söz konusu olmaz... Fatura düzenleme ve amortisman ayırma sınırı 2017 yılı için 900-TL'dir ... İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde iade konusu yapılamayacak kısım 2017 yılı için 21.400-TL.dir ... Gelir Vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı 01.07.2017-31.12.2017 döneminde 4.732,48-TL.dir ... Hizmet süresi ne olursa olsun 18 yaşından küçük 50 yaşından büyük işçilerin yıllık izin hakları 20 gündür...
TMS/TFRS   |   SPK Mevzuatı   |   Vergi Mevzuatı   |   SGK Mevzuatı 
Vergi | SGK | TTK | Hepsi
Anonim ve Limited Şirketlerin Ticari Defterleri ve Tasdik Zamanları (VUK Md.222, TTK Md.64/3)

TUTULACAK TİCARİ DEFTERLER

TASDİK ZAMANLARI

İlk Açılış Tasdikleri

Kapanış Tasdikleri

İzleyen Faaliyet Dönemlerinde

Aynı Defter İzleyen Faaliyet
Döneminde de Kullanılacaksa

ANONİM ŞİRKETLER

Yevmiye Defteri

Kullanmaya başlamadan önce

İzleyen Dönem 6. Ay Sonuna Kadar

Tamamı, kullanılacağı faaliyet döneminin ilk ayından önceki ayın sonuna kadar tasdik edilmelidir. (Genel Hesap Dönemi İçin Aralık Ayının Sonuna Kadar)

Yeterli Yaprak Varsa Ocak Ayı Sonuna Kadar (VUK Md.222)

Kebir

Yok

Her dönem için yeniden temin edilerek açılış tasdiki gerekir.*

Envanter

 Yok

Yeterli Yaprak Varsa Ocak Ayı Sonuna Kadar (VUK Md.222)

Pay Defteri

 Yok

Yeterli Yaprak Varsa Tasdik Yapılmadan Kullanılabilir (TTK Md.64/3)

Yönetim Kurulu Karar Defteri

İzleyen Dönem 1. Ay Sonuna Kadar

Her dönem için yeniden temin edilerek açılış tasdiki gerekir.*

Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri

Yok

Yeterli Yaprak Varsa Tasdik Yapılmadan Kullanılabilir (TTK Md.64/3)

LİMİTED ŞİRKETLER

Yevmiye Defteri

Kullanmaya başlamadan önce

İzleyen Dönem 6. Ay Sonuna Kadar

Tamamı, kullanılacağı faaliyet döneminin ilk ayından önceki ayın sonuna kadar tasdik edilmelidir. (Genel Hesap Dönemi İçin Aralık Ayının Sonuna Kadar)

Yeterli Yaprak Varsa Ocak Ayı Sonuna Kadar (VUK Md.222)

Kebir

Yok

Her dönem için yeniden temin edilerek açılış tasdiki gerekir.*

Envanter

Yok

Yeterli Yaprak Varsa Ocak Ayı Sonuna Kadar (VUK Md.222)

Pay Defteri

Yok

Yeterli Yaprak Varsa Tasdik Yapılmadan Kullanılabilir (TTK Md.64/3)

Müdürler Kurulu Karar Defteri

İzleyen Dönem 1. Ay Sonuna Kadar

Her dönem için yeniden temin edilerek açılış tasdiki gerekir.*

Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri

Yok

Yeterli Yaprak Varsa Tasdik Yapılmadan Kullanılabilir (TTK Md.64/3)

         

Not

       

1-Fiziki ortamda veya elektronik ortamda tutulan ticari defterlerin nasıl tutulacağı, defterlere kayıt zamanı, onay yenileme ile açılış ve kapanış onaylarının şekli ve esasları Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Maliye Bakanlığınca müştereken çıkarılan tebliğle belirlenir. Dolayısıyla konunun iki Bakanlık tarafından çıkarılacak olan tebliğde düzenlenmesi gerekmektedir.

2-Yeni Ticaret Kanunumuz da eski Ticaret Kanunumuzda olduğu gibi, ticari defterlerin ara tasdiki konusunu düzenlememiştir. Defterlerin ara tasdiki konusu VUK'da düzenlenmiştir. VUK'nun defterlerin ara tasdikine ilişkin hükümlerinde ise henüz bir değişiklik yapılmamıştır. Yukarıdaki tabloda ara tasdik konusu, VUK'nun mevcut hükümleri dikkate alınarak hazırlanmıştır. Ancak, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Maliye Bakanlığınca müştereken çıkarılacak tebliği beklemekte yarar vardır.  

* Müşterek tebliğ yayınlanıncaya kadar.