KDV’den istisna olan teslim ve hizmetlerde tevkifat söz konusu olmaz... Fatura düzenleme ve amortisman ayırma sınırı 2017 yılı için 900-TL'dir ... İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde iade konusu yapılamayacak kısım 2017 yılı için 21.400-TL.dir ... Gelir Vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı 01.07.2017-31.12.2017 döneminde 4.732,48-TL.dir ... Hizmet süresi ne olursa olsun 18 yaşından küçük 50 yaşından büyük işçilerin yıllık izin hakları 20 gündür...
TMS/TFRS   |   SPK Mevzuatı   |   Vergi Mevzuatı   |   SGK Mevzuatı 
Muhasebe | Vergi |  SGK |  Denetim |  Meslek Mevzuatı |  TTK |  TMS/TFRS |  Borçlar Kanunu |  Hepsi
A.Ş.de 2011 genel kurulunda seçilen denetçi Ahmet bey 20.01.2013 tarihinde 2012 olağan genel kurul yapılmadan istifasını sundu ve firma kabul etti Şimdi firmaya olağanüstü genel kurulla istifa kabulü ve yeni denetçi seçimi yapılacak Bu durumda; Toplantı tutanağında nasıl bir ibare yazmalıyız? Herhangi anasözleşme tadil metni gerektirir mi? İyi Çalışmalar

Değerli Üyemiz,

2013 yılında olağanüstü genel kurul yerine 2012 yılı olağan genel kurul toplantısı yapabilirsiniz. Genel kurulda eski denetçiniz size denetim raporunu sunar. Genel Kurul da denetçiyi ibra eder.  Genel Kurul da yeni denetçi seçmeniz yeterli olacaktır. Ana sözleşme tadil metni değişikliği yapılmasına gerek yoktur.

İyi çalışmalar,

MizanTürk Ekibi