KDV’den istisna olan teslim ve hizmetlerde tevkifat söz konusu olmaz... Fatura düzenleme ve amortisman ayırma sınırı 2017 yılı için 900-TL'dir ... İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde iade konusu yapılamayacak kısım 2017 yılı için 21.400-TL.dir ... Gelir Vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı 01.07.2017-31.12.2017 döneminde 4.732,48-TL.dir ... Hizmet süresi ne olursa olsun 18 yaşından küçük 50 yaşından büyük işçilerin yıllık izin hakları 20 gündür...
TMS/TFRS   |   SPK Mevzuatı   |   Vergi Mevzuatı   |   SGK Mevzuatı 
Vergi | SGK | TTK | Hepsi
Asgari Ücret ve Yasal Kesintiler 2017

A) Asgari ücret tutarı

Asgari ücret tutarı, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun 30/12/2016 tarih 29934 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2016/1 nolu kararı ile yeniden tespit edilmiştir. Buna göre 01.01.2017-31.12.2017 tarihleri arasında uygulanacak olan aylık brüt asgari ücret tutarı aşağıdaki şekildedir;

Uygulandığı dönem

Günlük tutar

Aylık tutar

01.01.2017-31.12.2017

59,25.-TL

1.777,50.-TL

 

B) 2017 Geçerli Olacak AGİ Tutarları ile Brüt ve Net Asgari Ücret Tutarları

Asgari geçim indirimi, Gelir Vergisi Kanunu ile düzenlenmiş olup işyerindeki işçi sayısına bakılmadan ve tüm çalışanlara durumlarına göre farklı tutarlarda yapılması gereken bir ödemedir.

2017 yılı için AGİ tutarını düşüldükten sonra kalan rakam 1.270,75-TL olup AGİ tutarları çocuk sayıları ve eş durumlarına farklılık göstermektir.

Buna göre, 2017 yılında uygulanacak AGİ tutarları ve AGİ Dahil brüt asgari ücret tutarları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir;

Çalışanın Medeni Hali, Eş Durumu ve Çocuk Sayıları Gibi Bilgileri
AGİ
AGİ Dahil Brüt Ücret
Net Ödenecek
Bekar Çalışan
133,31.-TL
1.777,50.-TL
1.404,06.-TL
Evli ve Eşi Çalışan
133,31.-TL
1.777,50.-TL
1.404,06.-TL
Evli, Eşi Çalışan ve 1 Çocuk Sahibi
153,31.-TL
1.797,50.-TL
1.424,06.-TL
Evli, Eşi Çalışan ve 2 Çocuk Sahibi
173,31.-TL
1.817,50.-TL
1.444,06.-TL
Evli, Eşi Çalışan ve 3 Çocuk Sahibi
199,97.-TL
1.844,16.-TL
1.470,72.-TL
Evli, Eşi Çalışan ve 4 Çocuk Sahibi
213,30.-TL
1.857,49.-TL
1.484,05.-TL
Evli, Eşi Çalışan ve 5 Çocuk Sahibi
226,63.-TL
1.870,82.-TL
1.497,38.-TL
Evli ve Eşi Çalışmayan
159,98.-TL
1.804,17.-TL
1.430,73.-TL
Evli, Eşi Çalışmayan ve 1 Çocuk Sahibi
199,97.-TL
1.844,16.-TL
1.470,72.-TL
Evli, Eşi Çalışmayan ve 2 Çocuk Sahibi
185,30.-TL
1.829,49.-TL
1.456,05.-TL
Evli, Eşi Çalışmayan ve 3 Çocuk Sahibi
226,63.-TL
1.870,82.-TL
1.497,38.-TL
Evli, Eşi Çalışmayan ve 4 Çocuk Sahibi
239,96.-TL
1.884,15.-TL
1.510,71.-TL
Evli, Eşi Çalışmayan ve 5 Çocuk Sahibi
253,30.-TL
1.897,49.-TL
1.524,05.-TL

 

2017 Asgari Ücret Tablosu
Asgari Ücret
1.777,50-TL
Gün
30
Günlük Brüt Ücret
59.25-TL
Aylık Brüt Ücret
1.777,50-TL
İşçi SGK Payı (%14)
248.85-TL
İşçi İşsizlik Sigortası (%1)
17,77-TL
Gelir Vergisi Matrahı
1.510,88-TL
Gelir Vergisi Tutarı (%15)
226,63-TL
Damga Vergisi (%07,59)
13,49-TL
İşçi Kesintiler Toplamı
506,74-TL
Net Ele Geçen (AGİ’siz)
1,270,75-TL
AGİ (Bekar ve Çocuksuz)
133,31-TL
Net Ele Geçen (Agi Dahil)
1.404,06 -TL

 

 

Etiketler : Asgari Ücret 2017