KDV’den istisna olan teslim ve hizmetlerde tevkifat söz konusu olmaz... Fatura düzenleme ve amortisman ayırma sınırı 2017 yılı için 900-TL'dir ... İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde iade konusu yapılamayacak kısım 2017 yılı için 21.400-TL.dir ... Gelir Vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı 01.07.2017-31.12.2017 döneminde 4.732,48-TL.dir ... Hizmet süresi ne olursa olsun 18 yaşından küçük 50 yaşından büyük işçilerin yıllık izin hakları 20 gündür...
TMS/TFRS   |   SPK Mevzuatı   |   Vergi Mevzuatı   |   SGK Mevzuatı 
Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketler
Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar
Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketler
Dosya İndir : Bakanlar Kurulu Kararı

   23 Ocak 2013  ÇARŞAMBA              Resmî Gazete             Sayı : 28537

 BAKANLAR KURULU KARARI

 Karar Sayısı : 2012/4213

Ekli “Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 29/11/2012 tarihli ve 1786 sayılı yazısı üzerine, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 397 nci maddesine göre, BakanlarKurulu’nca 19/12/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                             Abdullah GÜL

                                                                                           CUMHURBAŞKANI