Mizanturk
Mizanturk
Mizanturk
Gelir Vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı 01.07.2015-31.12.2015 döneminde 3.709,98-TL.dir ... Fatura düzenleme ve amortisman ayırma sınırı 2015 yılı için 880-TL'dir ... Özel usulsüzlük cezaları tarhiyat sonrası uzlaşmaya konu edilemez ... İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde iade konusu yapılamayacak kısım 2015 yılı için 19.500.-TL.dir ... Gayrimenkul alım satım işlemi ticari şekilde değilse, "değer artış kazancı" doğar ...
Mizanturk
Mizanturk
Mizanturk
TMS/TFRS   |   SPK Mevzuatı   |   Vergi Mevzuatı   |   SGK Mevzuatı 
Mizanturk
Güncel
2 ayrı SSK numarası olanlar..! Ali ŞERBETÇİ 31.07.2015 Kayıp olan SSK kaydım için ne yapabilirim? 2 ayrı SSK numarası olanlar..!
Birleşmede azınlık pay sahiplerinin ayrılması ve KVK devir hükümleri (2) Akif AKARCA, Dr.Mehmet ŞAFAK 30.07.2015 Azınlığın ortaklıktan çıkması/çıkarılması ve birleşme – devirde vergilendirme Birleşmede azınlık pay sahiplerinin ayrılması ve KVK devir hükümleri (2)
Mizanturk