Mizanturk
Mizanturk
Mizanturk
2 No.lu KDV Beyannamesi sadece tevkifata tabi işlemlerin olduğu dönemlerde verilir... İstisna kapsamında teslim edilen malların iadesinde de KDV hesaplanmaz... Gider pusulasında yer alacak bedele ilişkin sınırlama yoktur... Basit usulde vergilendirilen mükellefler beyannamelerini elektronik ortamda göndermek zorunda değildirler... Yevmiye defterinin kapanış onayı izleyen döneminin 6. ay sonuna kadar yaptırılır ...
Mizanturk
Mizanturk
Mizanturk
TMS/TFRS   |   SPK Mevzuatı   |   Vergi Mevzuatı   |   SGK Mevzuatı 
Mizanturk
Güncel
Emekli olup kamuda çalışırken maaşlarını kestirmeyenler ve SGDP borcu olanlar, yapılandırmadan yararlanın. Vedat İLKİ 30.09.2014 SGDP Göre Borçlu Olanlar ve 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamında çalışmaya başlayanlara yapılan yersiz ödemelerin yapılandırılması. Emekli olup kamuda çalışırken maaşlarını kestirmeyenler ve SGDP borcu olanlar, yapılandırmadan yararlanın.
ABD’li devlerden Türkiye’ye çıkarma..! Güngör URAS 30.09.2014 PEC nedir? PEC heyeti Türkiye’ye neden çıkarma yapıyor? Bu konularda okuyucularıma bilgi vereceğim. ABD’li devlerden Türkiye’ye çıkarma..!
Mizanturk
Mizanturk
Mizanturk
Ba Bs Formu Bildirim Süresi uzatıldı 2014/Ağustos Bs Ba Formu Bildirim Hakkında Ba Bs Formu Bildirim Süresi uzatıldı
Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Duyurusu Elektronik Tebligat Düzenlemesi Hakkında Kamuoyu Duyurusu Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Duyurusu
YMM ve SMMM Sınav Yönetmeliği Uygulama Değişikliği... Yeminli Mali Müşavirlik ve Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliği Uygulamaları YMM ve SMMM Sınav Yönetmeliği Uygulama Değişikliği ve Açıklamalar
Türkiye Muhasebe Standartlarının Uygulanması Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurul Kararı Türkiye Muhasebe Standartlarının Uygulanması
Mizanturk
Mizanturk