Mizanturk
Mizanturk
Mizanturk
Gelir Vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı 01.07.2015-31.12.2015 döneminde 3.709,98-TL.dir ... Fatura düzenleme ve amortisman ayırma sınırı 2015 yılı için 880-TL'dir ... Özel usulsüzlük cezaları tarhiyat sonrası uzlaşmaya konu edilemez ... İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde iade konusu yapılamayacak kısım 2015 yılı için 19.500.-TL.dir ... Gayrimenkul alım satım işlemi ticari şekilde değilse, "değer artış kazancı" doğar ...
Mizanturk
Mizanturk
Mizanturk
TMS/TFRS   |   SPK Mevzuatı   |   Vergi Mevzuatı   |   SGK Mevzuatı 
Mizanturk
Güncel
İhtirazi kayıtla beyan... Akif AKARCA, Dr.Mehmet ŞAFAK 26.11.2015 Acaba, mükellefler kendi beyanları dolayısıyla dava açabilirler mi? İhtirazi kayıtla beyan...
Cevaba cevap hakkı... Bumin DOĞRUSÖZ 26.11.2015 Yargılamanın hızı kadar, yargılamanın adilliği de önemlidir. Cevaba cevap hakkı...
Mizanturk