KDV’den istisna olan teslim ve hizmetlerde tevkifat söz konusu olmaz... Fatura düzenleme ve amortisman ayırma sınırı 2017 yılı için 900-TL'dir ... İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde iade konusu yapılamayacak kısım 2017 yılı için 21.400-TL.dir ... Gelir Vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı 01.07.2017-31.12.2017 döneminde 4.732,48-TL.dir ... Hizmet süresi ne olursa olsun 18 yaşından küçük 50 yaşından büyük işçilerin yıllık izin hakları 20 gündür...
TMS/TFRS   |   SPK Mevzuatı   |   Vergi Mevzuatı   |   SGK Mevzuatı 
Bakanlar Kurulu Kararı
KDV Oranlarının, ÖTV Oran ve Tutarlarının ve Tütün Fonu Tutarlarının Tespiti
Bakanlar Kurulu Kararı

01.01.2016 tarih 29580 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2015/8353 Karar Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile bazı mallara uygulanacak KDV oranları, ÖTV oran ve tutarları ve tütün fonu tutarları tespit edilmiştir.

Karara ulaşmak için tıklayınız.