KDV’den istisna olan teslim ve hizmetlerde tevkifat söz konusu olmaz... Fatura düzenleme ve amortisman ayırma sınırı 2017 yılı için 900-TL'dir ... İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde iade konusu yapılamayacak kısım 2017 yılı için 21.400-TL.dir ... Gelir Vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı 01.07.2017-31.12.2017 döneminde 4.732,48-TL.dir ... Hizmet süresi ne olursa olsun 18 yaşından küçük 50 yaşından büyük işçilerin yıllık izin hakları 20 gündür...
TMS/TFRS   |   SPK Mevzuatı   |   Vergi Mevzuatı   |   SGK Mevzuatı 
Basit Usul Vergi Rehberi
Basit Usule Tabi Mükellefler İçin Vergi Rehberi Yayınlandı.
Basit Usul Vergi Rehberi

 

Basit Usule Tabi Mükellefler İçin Vergi Rehberi Yayınlandı.      02-02-15 17:42

 

Basit usulde ticari kazançların vergilendirilmesine ilişkin olarak Başkanlığımızca hazırlanan “Basit Usule Tabi Mükellefler İçin Vergi Rehberi”ne, elektronik ortamda Başkanlığımız internet sayfasında yer alan “Formlar ve Yayınlar” bölümünden ulaşabilirsiniz.

 

2014 yılında basit usulde ticari kazanç elde eden mükelleflerimize yönelik olarak hazırlanan Rehberde;

 

•  Basit usulde vergilendirilmeye tabi olmanın genel ve özel şartları,

 

•  Basit usulden yararlanabilecek ve yararlanamayacak olanlar,

 

•  Basit usulden gerçek usule geçiş, gerçek usulden basit usule geçiş,

 

•  Basit usulde ticari kazancın tespiti,

 

•  Basit usule tabi mükelleflerde belge düzeni ve kayıtların tutulması,

 

•  Yıllık gelir vergisi beyannamesinin verilmesi

 

hususlarına yer verilmiştir.


Söz konusu Rehbere ulaşmak için tıklayınız.