KDV’den istisna olan teslim ve hizmetlerde tevkifat söz konusu olmaz... Fatura düzenleme ve amortisman ayırma sınırı 2017 yılı için 900-TL'dir ... İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde iade konusu yapılamayacak kısım 2017 yılı için 21.400-TL.dir ... Gelir Vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı 01.07.2017-31.12.2017 döneminde 4.732,48-TL.dir ... Hizmet süresi ne olursa olsun 18 yaşından küçük 50 yaşından büyük işçilerin yıllık izin hakları 20 gündür...
TMS/TFRS   |   SPK Mevzuatı   |   Vergi Mevzuatı   |   SGK Mevzuatı 
Basit Usule Tabi Mükellefler İçin Vergi Rehberi
2015 yılında basit usulde ticari kazanç elde eden mükelleflerimizin vergilendirilmesine ilişkin rehberi
Basit Usule Tabi Mükellefler İçin Vergi Rehberi

2015 yılında basit usulde ticari kazanç elde eden mükelleflerimizin vergilendirilmesine ilişkin olarak hazırlanan “Basit Usule Tabi Mükellefler İçin Vergi Rehberi”ne, Başkanlığımız internet sayfasında yer alan "Rehberler" bölümünden ulaşabilirsiniz.

Bu Rehberde;

  • Basit usulden yararlanabilecek ve yararlanamayacak olanlar,
  • Basit usulde ticari kazancın tespiti, 
  • Basit usule tabi mükelleflerde belge düzeni ve kayıtların tutulması, 
  • Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinin doldurulması ve verilmesi

gibi ihtiyaç duyacağınız bilgilere yer verilmiştir. 

Söz konusu Rehbere ulaşmak için tıklayınız.

Etiketler : Basit Usul