KDV’den istisna olan teslim ve hizmetlerde tevkifat söz konusu olmaz... Fatura düzenleme ve amortisman ayırma sınırı 2017 yılı için 900-TL'dir ... İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde iade konusu yapılamayacak kısım 2017 yılı için 21.400-TL.dir ... Gelir Vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı 01.07.2017-31.12.2017 döneminde 4.732,48-TL.dir ... Hizmet süresi ne olursa olsun 18 yaşından küçük 50 yaşından büyük işçilerin yıllık izin hakları 20 gündür...
TMS/TFRS   |   SPK Mevzuatı   |   Vergi Mevzuatı   |   SGK Mevzuatı 
Beyoğlu Uygulama Grup Müd. kapandı...
Beyoğlu Uygulama Grup Müdürlüğünün faaliyetlerine 28/02/2013 tarihi itibariyle son verilmiştir.
Beyoğlu Uygulama Grup Müd. kapandı...

İstanbul  Vergi Dairesi Başkanlığı bünyesinde  faaliyet  gösteren Beyoğlu Uygulama Grup Müdürlüğünün faaliyetlerine 28/02/2013 tarihi itibariyle son verilmiştir.
 
İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı ve birimlerinin haberleşme bilgileri de güncellenmiştir.

Yeni iletişim bilgilerine ulaşmak için;

tıklayınız.