KDV’den istisna olan teslim ve hizmetlerde tevkifat söz konusu olmaz... Fatura düzenleme ve amortisman ayırma sınırı 2017 yılı için 900-TL'dir ... İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde iade konusu yapılamayacak kısım 2017 yılı için 21.400-TL.dir ... Gelir Vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı 01.07.2017-31.12.2017 döneminde 4.732,48-TL.dir ... Hizmet süresi ne olursa olsun 18 yaşından küçük 50 yaşından büyük işçilerin yıllık izin hakları 20 gündür...
TMS/TFRS   |   SPK Mevzuatı   |   Vergi Mevzuatı   |   SGK Mevzuatı 
Muhasebe | Vergi |  SGK |  Denetim |  Meslek Mevzuatı |  TTK |  TMS/TFRS |  Borçlar Kanunu |  Hepsi
Bir mükellefime 2012 yılı kurumlar vergisinden 1300 tl lik bir iade alacağı çıktı. ve bu rakamı biz cari dönem muhtasar tahakkukundan mahsubunu talep ettik.bununla ilgili yevmiye kayıdı ile ilgili yardımlarınızı bekliyorum..ve genel bir bilgi verirmisiniz.

Değerli Üyemiz,

--------------------------/--------------------------------------

360 Ödenecek Vergi Ve Fonlar Hs.           1.300

 

                    136 Diğer Alacaklar                                        1.300

-------------------------/------------------------------------------

İyi çalışmalar dileriz,

MizanTürk Ekibi.