KDV’den istisna olan teslim ve hizmetlerde tevkifat söz konusu olmaz... Fatura düzenleme ve amortisman ayırma sınırı 2017 yılı için 900-TL'dir ... İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde iade konusu yapılamayacak kısım 2017 yılı için 21.400-TL.dir ... Gelir Vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı 01.07.2017-31.12.2017 döneminde 4.732,48-TL.dir ... Hizmet süresi ne olursa olsun 18 yaşından küçük 50 yaşından büyük işçilerin yıllık izin hakları 20 gündür...
TMS/TFRS   |   SPK Mevzuatı   |   Vergi Mevzuatı   |   SGK Mevzuatı 
Muhasebe | Vergi |  SGK |  Denetim |  Meslek Mevzuatı |  TTK |  TMS/TFRS |  Borçlar Kanunu |  Hepsi
Bir önceki dönemde ödenmemiş olan geçici vergi, sonraki dönem beyannamesinden mahsup edilebilir mi? Sergen Derçal

Değerli üyemiz,

Yıl içinde bir önceki geçici vergi döneminde beyan edilmiş ancak ödenmemiş olan geçici vergi, geçici verginin üzerinden hesaplandığı dönem kazancının kümülatif olarak dikkate alınması ve Gelir Vergisi Kanununda aksi belirtilmemesi sebebiyle, ödenme şartına bağlı olmaksızın, yıl içerisindeki izleyen geçici vergi dönemleri beyannamesinden mahsup edilebilir. Ödenmiş olma şartı, Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 120. madde hükmü uyarınca, yıllık gelir vergisi beyannamesinde geçici vergilerin mahsubunda aranmaktadır.

İyi çalışmalar dileriz,

MizanTürk Ekibi