KDV’den istisna olan teslim ve hizmetlerde tevkifat söz konusu olmaz... Fatura düzenleme ve amortisman ayırma sınırı 2017 yılı için 900-TL'dir ... İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde iade konusu yapılamayacak kısım 2017 yılı için 21.400-TL.dir ... Gelir Vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı 01.07.2017-31.12.2017 döneminde 4.732,48-TL.dir ... Hizmet süresi ne olursa olsun 18 yaşından küçük 50 yaşından büyük işçilerin yıllık izin hakları 20 gündür...
TMS/TFRS   |   SPK Mevzuatı   |   Vergi Mevzuatı   |   SGK Mevzuatı 
Muhasebe | Vergi |  SGK |  Denetim |  Meslek Mevzuatı |  TTK |  TMS/TFRS |  Borçlar Kanunu |  Hepsi
Biz halka açık olmayan küçük çaplı (ciro yıllık 2 milyon TL civarı) SPK ya üye olan bir gayrimenkul değerleme şirketiyiz. Bağımsız denetime tabi miyiz? Bağımsız denetime tabi olan firmalar kayıtlarını TFRS' ye göre mi tutacaktır? Yani biz SPK' ya üye g.menkul değerleme şirketi olarak 2013 kayıtlarımızı tekdüzene göre mi yoksa TFRS' ye göre mi tutacağız? Bağımsız denetim ile ilgili anlaşmamızı en son hangi tarihe kadar yapmalıyız? Saygılar...

Değerli üyemiz,

23.01.2013 tarih ve 28537 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve 01.01.2013 tarihi itibariyle uygulanacak olan “Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar”da, karara ekli (I) sayılı liste kapsamında yer alan şirketlerin bağımsız denetime tabi olduğu belirtilmiştir.

Buna göre; Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca Sermaye Piyasası Kurulunun düzenleme ve denetimine tabi şirketler içerisinde yer alan gayrimenkul değerleme şirketleri de bağımsız denetime tabi olacaklardır. Bağımsız denetim ise TMS/TFRS kapsamında düzenlenmiş finansal tablolar çerçevesinde yapılmalıdır.

İyi çalışmalar dileriz,

MizanTürk ekibi