KDV’den istisna olan teslim ve hizmetlerde tevkifat söz konusu olmaz... Fatura düzenleme ve amortisman ayırma sınırı 2017 yılı için 900-TL'dir ... İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde iade konusu yapılamayacak kısım 2017 yılı için 21.400-TL.dir ... Gelir Vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı 01.07.2017-31.12.2017 döneminde 4.732,48-TL.dir ... Hizmet süresi ne olursa olsun 18 yaşından küçük 50 yaşından büyük işçilerin yıllık izin hakları 20 gündür...
TMS/TFRS   |   SPK Mevzuatı   |   Vergi Mevzuatı   |   SGK Mevzuatı 
Borç yapılandırmasında son tarih 01/10/2012
6111 Sayılı Kanun kapsamında yapılandırılan borçların 6322 sayılı kanun kapsamında ihyasına ilişkin son başvuru tarihi hk.
Borç yapılandırmasında son tarih 01/10/2012

6111 Sayılı Kanun kapsamında yapılandırılan borçların 6322 sayılı kanun kapsamında ihyasına ilişkin son başvuru tarihi hk.

Bilindiği gibi, 6322 sayılı Kanun ile  6111 sayılı  Kanuna geçici 19 uncu madde eklenmiş olup, bu madde ile  6111 sayılı Kanun  kapsamında borçları yapılandırılmış ancak ödeme yükümlülüklerini yerine getirmemeleri nedeniyle yeniden yapılandırma hakkı sona ermiş olan borçlulara yapılandırma anlaşmalarını ihya etme imkânı sağlanmıştır. Buna göre, ihya hükümlerinden yararlanmak üzere son başvuru tarihi 2012/23 sayılı Genelge uyarınca 01/10/2012 olup, bu tarihe kadar anılan Genelge ekinde yer alan başvuru formu ile müracaat edilmesi gerekmektedir.