Mizanturk
Mizanturk
Mizanturk
2 No.lu KDV Beyannamesi sadece tevkifata tabi işlemlerin olduğu dönemlerde verilir... İstisna kapsamında teslim edilen malların iadesinde de KDV hesaplanmaz... Gider pusulasında yer alacak bedele ilişkin sınırlama yoktur... Basit usulde vergilendirilen mükellefler beyannamelerini elektronik ortamda göndermek zorunda değildirler... Yevmiye defterinin kapanış onayı izleyen döneminin 6. ay sonuna kadar yaptırılır ...
Mizanturk
Mizanturk
Mizanturk
TMS/TFRS   |   SPK Mevzuatı   |   Vergi Mevzuatı   |   SGK Mevzuatı 
Mizanturk
Güncel
Kayıt Dışılığı Önleme Başka ‘Torbaya’ Yahya ARIKAN 02.10.2014 Meslek mensubu olarak bir kez daha şaşkınlık içerisinde olduğumun altını çizeyim. Neden mi! Kayıt Dışılığı Önleme Başka ‘Torbaya’
Prim borcunu yapılandırmak için son tarih 1 Aralık Cem KILIÇ 02.10.2014 Soru-Cevap Prim borcunu yapılandırmak için son tarih 1 Aralık
Peki, toplanan vergiler nereye gidiyor? Ege CANSEN 02.10.2014 U­zun za­man­dır bek­le­nen do­ğal­gaz ve elek­trik zam­la­rı açık­lan­dı. Peki, toplanan vergiler nereye gidiyor?
Eşe ek kart ortak hesaptan avantajlı... Şükrü KIZILOT 01.10.2014 Bankadaki hesabınıza, eşinizi de ortak ettiğinizde iki önemli durum söz konusu. Eşe ek kart ortak hesaptan avantajlı...
Mizanturk
Mizanturk
Mizanturk
2014/Ağustos Ba Bs Formu Bildirim Süresi uzatıldı Vergi Usul Kanunu Sirküleri/69 2014/Ağustos Ba Bs Formu Bildirim Süresi uzatıldı
Türkiye Denetim Standartları Tebliğinde Değişiklik... Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 4) Türkiye Denetim Standartları Tebliğinde Değişiklik
Türkiye Denetim Standartları Tebliğinde Değişiklik... Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 3) Türkiye Denetim Standartları Tebliğinde Değişiklik
Türkiye Denetim Standartları Tebliğinde Değişiklik... Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 2) Türkiye Denetim Standartları Tebliğinde Değişiklik
Türkiye Denetim Standartları Tebliğinde Değişiklik... Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 1) Türkiye Denetim Standartları Tebliğinde Değişiklik
Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Duyurusu Elektronik Tebligat Düzenlemesi Hakkında Kamuoyu Duyurusu Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Duyurusu
Mizanturk
Mizanturk