Mizanturk
Mizanturk
Mizanturk
2 No.lu KDV Beyannamesi sadece tevkifata tabi işlemlerin olduğu dönemlerde verilir... İstisna kapsamında teslim edilen malların iadesinde de KDV hesaplanmaz... Gider pusulasında yer alacak bedele ilişkin sınırlama yoktur... Basit usulde vergilendirilen mükellefler beyannamelerini elektronik ortamda göndermek zorunda değildirler... Yevmiye defterinin kapanış onayı izleyen döneminin 6. ay sonuna kadar yaptırılır ...
Mizanturk
Mizanturk
Mizanturk
TMS/TFRS   |   SPK Mevzuatı   |   Vergi Mevzuatı   |   SGK Mevzuatı 
Mizanturk
Güncel
Torba Yasa’da Yurtdışı Borçlanması... Lütfi KÖKSAL 24.10.2014 Akit ülkedeki ilk işe başlama tarihinin Türk Sigortası’na başlama tarihi olarak kabul edilmesi Torba Yasa’da Yurtdışı Borçlanması...
Mizanturk
Mizanturk
Mizanturk
SGK Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ SGK Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik
Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmel... Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik
KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik
Vergi Denetim Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik VDK yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik. Vergi Denetim Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik
Mizanturk
Mizanturk