Mizanturk
Mizanturk
Mizanturk
Gelir Vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı 01.07.2015-31.12.2015 döneminde 3.709,98-TL.dir ...
free abortion clinics in atlanta abortion controversy chicago abortion clinics
Fatura düzenleme ve amortisman ayırma sınırı 2015 yılı için 880-TL'dir ... Özel usulsüzlük cezaları tarhiyat sonrası uzlaşmaya konu edilemez ...
phone spy software free tracking apps for android phones spy software for phones
İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde iade konusu yapılamayacak kısım 2015 yılı için 19.500.-TL.dir ...
aids/hiv facts statistics about hiv/aids effects of hiv
Gayrimenkul alım satım işlemi ticari şekilde değilse, "değer artış kazancı" doğar ...
Mizanturk
Mizanturk
Mizanturk
TMS/TFRS   |   SPK Mevzuatı   |   Vergi Mevzuatı   |   SGK Mevzuatı 
Mizanturk
Güncel
Eğitim ve öğretim işletmelerinde KDV... Akif AKARCA, Dr.Mehmet ŞAFAK 13.08.2015 Eğitim ve öğretim işletmelerinde katma değer vergisi uygulamaları açıklanmaya çalışılacaktır. Eğitim ve öğretim işletmelerinde KDV...
Yabancı uyruklular, Buyurun gelir testine... Cem KILIÇ 13.08.2015 Türkiye’de yaşayan yabancıların gelir testi yaptırması zorunlu mu? Yabancı uyruklular, Buyurun gelir testine...
Mizanturk