KDV’den istisna olan teslim ve hizmetlerde tevkifat söz konusu olmaz... Fatura düzenleme ve amortisman ayırma sınırı 2017 yılı için 900-TL'dir ... İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde iade konusu yapılamayacak kısım 2017 yılı için 21.400-TL.dir ... Gelir Vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı 01.07.2017-31.12.2017 döneminde 4.732,48-TL.dir ... Hizmet süresi ne olursa olsun 18 yaşından küçük 50 yaşından büyük işçilerin yıllık izin hakları 20 gündür...
TMS/TFRS   |   SPK Mevzuatı   |   Vergi Mevzuatı   |   SGK Mevzuatı 
Muhasebe | Vergi |  SGK |  Denetim |  Meslek Mevzuatı |  TTK |  TMS/TFRS |  Borçlar Kanunu |  Hepsi
Değerli MizanTürk ekibi merhaba, İnşaat işleri yapmak için bir limited şirket kuracağız. Şirketimize alacağımız binek araçlar için ödeyeceğimiz KDV'yi indirim konusu yapamıyoruz. Kıst amortisman uyguluyoruz ve ödediğimiz motorlu taşıtlar vergisini de gider yazamıyoruz. Bu sebeple aynı şirketimiz bünyesinde ana sözleşmede belirterek araç kiralama işini de ilave etmek istiyoruz. Kanunlar açısından herhangi bir sakıncası var mıdır?

Değerli üyemiz,

Bilindiği gibi, işletmelere kayıtlı binek otomobillerin alımında ödenen KDV'nin indirim konusu yapılmasına 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 30’uncu maddesi doğrultusunda ve bu araçlar için ödenen motorlu taşıtlar vergisinin giderleştirilmesine 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 14’üncü maddesi doğrultusunda imkan bulunmamaktadır.

Yalnızca faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları binek otomobillerin alış belgelerinde gösterilen KDV indirim konusu yapılabilmekte ve bu araçlara ilişkin ödenen MTV gelir ve kurumlar vergilerinin matrahlarının tespitinde gider olarak kabul edilebilmektedir.

Bu çerçevede,  şirketinizin esas sözleşmede değişiklik yaparak “araç kiralama faaliyeti”ni de faaliyet konusuna eklemesinde 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu kapsamında herhangi bir sakınca bulunmamasına rağmen, esas sözleşmede bu yönde yapacağınız bir değişiklik, satın aldığınız binek otomobillerin alış belgelerinde gösterilen KDV’yi indirebilmeniz ve bu araçlara ilişkin ödenen MTV’yi kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak dikkate alabilmeniz için yeterli olmayacaktır.

Bir başka deyişle, satın alınan ancak fiilen araç kiralama faaliyetinde kullanılmayan binek otomobillerin alış belgelerinde gösterilen KDV'nin indirim konusu yapılması ve bu araçlara ilişkin ödenen MTV’nin kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak dikkate alınması mümkün olmayacaktır.

İyi çalışmalar dileriz,

MizanTürk Ekibi.