KDV’den istisna olan teslim ve hizmetlerde tevkifat söz konusu olmaz... Fatura düzenleme ve amortisman ayırma sınırı 2017 yılı için 900-TL'dir ... İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde iade konusu yapılamayacak kısım 2017 yılı için 21.400-TL.dir ... Gelir Vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı 01.07.2017-31.12.2017 döneminde 4.732,48-TL.dir ... Hizmet süresi ne olursa olsun 18 yaşından küçük 50 yaşından büyük işçilerin yıllık izin hakları 20 gündür...
TMS/TFRS   |   SPK Mevzuatı   |   Vergi Mevzuatı   |   SGK Mevzuatı 
Muhasebe | Vergi |  SGK |  Denetim |  Meslek Mevzuatı |  TTK |  TMS/TFRS |  Borçlar Kanunu |  Hepsi
Değerli hocalarım merhaba, Bizim şirketimiz büyük marketlerden fuar zamanı gazlı içecek ve içki alımı yapıyor. Tüketim amaçlı sadece. Elektronik fatura uygulaması kapsamına bizim gibi perakende alım yapanlar da giriyor mu? Yoksa, bu uygulama sadece ticari amaçla alım yapanları mı kapsıyor? Şimdiden çok teşekkürler.

Değerli üyemiz,

397 Sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğin yayımı ile birlikte elektronik fatura uygulamasına geçilmiş, daha sonra, 397 sıra numaralı tebliğde, 416 sıra numaralı Tebliğ ile değişiklik yapılarak, elektronik fatura uygulamasından yararlanacak olanların kapsamı genişletilmiş ve Vergi Usul Kanunu'nun 232'nci maddesi kapsamında fatura düzenlemek zorunda olan mükelleflere elektronik fatura uygulamasından yararlanma hakkı tanınmıştır.

421 sıra numaralı Tebliğ ile ise, bazı mükellef gruplarına elektronik defter tutma ve elektronik fatura uygulamasına dâhil olma zorunluluğu getirilmiştir.  

421 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde yapılan düzenlemeler uyarınca;

a) 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında madeni yağ lisansına sahip olanlar ile bunlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden 31/12/2011 tarihi itibariyle asgari 25 Milyon TL brüt satış hasılatına sahip olan,

b) Özel Tüketim Vergisi Kanunu'na ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa veya ithal edenler ile bunlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden 31/12/2011 tarihi itibariyle asgari 10 milyon TL brüt satış hasılatına sahip olan,

mükellef gruplarına elektronik defter tutma ve elektronik fatura uygulamasına dâhil olma zorunluluğu getirilmiştir.

Anılan Tebliği takiben, Gelir İdaresi Başkanlığı, elektronik defter tutma ve elektronik fatura uygulamasına dahil olma zorunluluğu getirilen mükelleflerin durumları hakkında 13/02/2013 tarih ve 58 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile ilave açıklamalar yapmıştır.

Anılan Sirküler ekinde 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında madeni yağ lisansına sahip mükellefler ile 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa veya ithal eden mükelleflerin listesi yer almaktadır. Söz konusu listeleri incelemenizi öneririz.

421 sıra numaralı VUK Genel Tebliğinde yer alan düzenlemelere göre, şirketiniz her ne nedenle olursa olsun,  58 sayılı Sirküler ekinde yer alan;

a) Madeni yağ lisansına sahip mükelleflerin biri veya birkaçından 2011 takvim yılında herhangi bir mal alışında bulunmuşsa ve 2011 faaliyet döneminde 25 Milyon TL brüt satış hasılatına sahip ise,

b) Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malları (tütün, alkol, kolalı gazozlar vs.) imal, inşa veya ithal eden mükelleflerin biri veya birkaçından 2011 takvim yılında herhangi bir mal alışında bulunmuşsa ve 2011 faaliyet döneminde 10 Milyon TL brüt satış hasılatına sahip ise,  

1 Eylül 2013 tarihi itibariyle elektronik fatura ve elektronik defter uygulamasına dahil olacaktır. Listede adı geçen mükelleflerden alış yapmış iseniz, şirketinizin madeni yağ, tütün, alkol, kolalı gazozlar sektörlerinde veya başka bir sektörde faaliyet göstermesi zorunluluk karşısındaki durumunuzu etkilememektedir.

İyi çalışmalar dileriz,

MizanTürk Ekibi.