KDV’den istisna olan teslim ve hizmetlerde tevkifat söz konusu olmaz... Fatura düzenleme ve amortisman ayırma sınırı 2017 yılı için 900-TL'dir ... İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde iade konusu yapılamayacak kısım 2017 yılı için 21.400-TL.dir ... Gelir Vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı 01.07.2017-31.12.2017 döneminde 4.732,48-TL.dir ... Hizmet süresi ne olursa olsun 18 yaşından küçük 50 yaşından büyük işçilerin yıllık izin hakları 20 gündür...
TMS/TFRS   |   SPK Mevzuatı   |   Vergi Mevzuatı   |   SGK Mevzuatı 
Muhasebe | Vergi |  SGK |  Denetim |  Meslek Mevzuatı |  TTK |  TMS/TFRS |  Borçlar Kanunu |  Hepsi
Değerli mizantürk ekibi, anonim şirket ortağına kendi şirketinde yönetim kurulu üyeliğinden dolayı ödenen aylıklıklarını KDV, GVK ve SGK yönünden değerlendirmenizi rica ediyorum. iyi çalışmalar.

Değerli Üyemiz,

Gelir Vergisi Kanunu’nun 61’inci maddesinin dördüncü fıkrası hükmüne göre “yönetim ve denetim kurulları başkanı ve üyeleriyle tasfiye memurlarına bu sıfatları dolayısıyla ödenen veya sağlanan para, ayın ve menfaatler ücret sayılmaktadır.

Gelir Vergisi Kanunu’nun 94’üncü maddesinin birincini fıkrası hükmüne göre ise, hizmet erbabına ödenen ücretler ile 61’inci maddede yazılı olup ücret sayılan ödemelerden Kanun’un 103 ve 104’üncü maddelerindeki gelir vergisi tarifesi üzerinden vergi tevkifatı yapılır.

Dolayısıyla, anonim şirket yönetim kurulu üyelerine ve limited şirket müdürlerine “huzur hakkı” adı altında yapılan ödemeler, bir iş akdine bağlı işçi işveren ilişkisi olmaksızın ödendiğinden sigorta primine tabi değildir.

Ancak, yukarıda belirtilen Kanun maddeleri uyarınca, ücret kapsamında sayılan bu ödemeler gelir vergisi tevkifatına ve damga vergisine tabidir.

Son olarak, söz konusu ödemeler katma değer vergisinin konusuna giren bir işlem değildir.

İyi çalışmalar dileriz,

MizanTürk Ekibi