KDV’den istisna olan teslim ve hizmetlerde tevkifat söz konusu olmaz... Fatura düzenleme ve amortisman ayırma sınırı 2017 yılı için 900-TL'dir ... İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde iade konusu yapılamayacak kısım 2017 yılı için 21.400-TL.dir ... Gelir Vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı 01.07.2017-31.12.2017 döneminde 4.732,48-TL.dir ... Hizmet süresi ne olursa olsun 18 yaşından küçük 50 yaşından büyük işçilerin yıllık izin hakları 20 gündür...
TMS/TFRS   |   SPK Mevzuatı   |   Vergi Mevzuatı   |   SGK Mevzuatı 
Doğum Yardımı Yönetmeliği
Yönetmeliğin yürürlüğe konulması Bakanlar Kurulunca 5/5/2015 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Doğum Yardımı Yönetmeliği

 

23 Mayıs 2015 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29364

YÖNETMELİK

Karar Sayısı : 2015/7695

Ekli “Doğum Yardımı Yönetmeliği”nin yürürlüğe konulması; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının 5/5/2015 tarihli ve 69859 sayılı yazısı üzerine, 633 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 4 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 5/5/2015 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                                                                                   CUMHURBAŞKANI

       Ahmet DAVUTOĞLU

                    Başbakan

                     B. ARINÇ                                             A. BABACAN                                       Y. AKDOĞAN                                N. KURTULMUŞ

          Başbakan Yardımcısı                            Başbakan Yardımcısı                           Başbakan Yardımcısı                       Başbakan Yardımcısı

                       K. İPEK                                                   A. İSLAM                                               V. BOZKIR                                              F. IŞIK

                 Adalet Bakanı                       Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı               Avrupa Birliği Bakanı          Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

                      F. ÇELİK                                               İ. GÜLLÜCE                                      M. ÇAVUŞOĞLU                                N. ZEYBEKCİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı     Çevre ve Şehircilik Bakanı                           Dışişleri Bakanı                                Ekonomi Bakanı

                     T. YILDIZ                                                A. Ç. KILIÇ                                             M. M. EKER                                       N. CANİKLİ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı             Gençlik ve Spor Bakanı            Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı     Gümrük ve Ticaret Bakanı

                   S. ÖZTÜRK                                              C. YILMAZ                                               Ö. ÇELİK                                           M. ŞİMŞEK

                 İçişleri Bakanı                                       Kalkınma Bakanı                            Kültür ve Turizm Bakanı                          Maliye Bakanı

                                             N. AVCI                                             İ. YILMAZ                                            V. EROĞLU

                                  Millî Eğitim Bakanı                       Millî Savunma Bakanı                     Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                        M. MÜEZZİNOĞLU                                                F. BİLGİN

                                                               Sağlık Bakanı                      Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

 

Eki için tıklayınız

 

 

 

Etiketler : Doğum Yardımı