KDV’den istisna olan teslim ve hizmetlerde tevkifat söz konusu olmaz... Fatura düzenleme ve amortisman ayırma sınırı 2017 yılı için 900-TL'dir ... İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde iade konusu yapılamayacak kısım 2017 yılı için 21.400-TL.dir ... Gelir Vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı 01.07.2017-31.12.2017 döneminde 4.732,48-TL.dir ... Hizmet süresi ne olursa olsun 18 yaşından küçük 50 yaşından büyük işçilerin yıllık izin hakları 20 gündür...
TMS/TFRS   |   SPK Mevzuatı   |   Vergi Mevzuatı   |   SGK Mevzuatı 
Duyuru
2013 Yılı Geçiş Dönemi Yetkilendirme Ücretlerine İlişkin Duyuru
Duyuru


Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

2013 Yılı Geçiş Dönemi Yetkilendirme Ücretlerine İlişkin Duyuru

660 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 19 uncu maddesi ve 26/12/2012 tarihli ve 28509 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin 48 inci maddesi gereğince 2013 yılı geçiş dönemi yetkilendirilmelerinde geçerli olmak üzere;

1- Kamu yararını ilgilendiren kuruluşlarda bağımsız denetim yapacak bağımsız denetim kuruluşlarının Bağımsız Denetim Kuruluşu Belgesi için 5.000 TL, diğerleri için 2.500 TL olarak belirlenmesine,
2- Bağımsız denetçi yetkilendirme işlemlerinde aşağıda belirlenen tarifeler üzerinden ücret alınmasına,

1- Bağımsız Denetçi Belgesi 250 TL

2- Bağımsız Denetçi Kimliği 150 TL

3-Bağımsız Denetçilik Sınavı Her Bir Alan Ücreti 150 TL

karar verilmiştir.

Karar Resmi Gazete’de yayımlanmak üzere Başbakanlık’a gönderilmiştir.

Duyurulur.