KDV’den istisna olan teslim ve hizmetlerde tevkifat söz konusu olmaz... Fatura düzenleme ve amortisman ayırma sınırı 2017 yılı için 900-TL'dir ... İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde iade konusu yapılamayacak kısım 2017 yılı için 21.400-TL.dir ... Gelir Vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı 01.07.2017-31.12.2017 döneminde 4.732,48-TL.dir ... Hizmet süresi ne olursa olsun 18 yaşından küçük 50 yaşından büyük işçilerin yıllık izin hakları 20 gündür...
TMS/TFRS   |   SPK Mevzuatı   |   Vergi Mevzuatı   |   SGK Mevzuatı 
Eğitim ve Yetkilendirme Bilgi Sistemi
Duyuru
Eğitim ve Yetkilendirme Bilgi Sistemi

Bağımsız Denetim Yönetmeliği kapsamında denetçi olarak faaliyette bulunma şartlarını taşıyan meslek mensuplarının yetkilendirilmelerine ilişkin bilgilerin Eğitim ve Yetkilendirme Bilgi Sistemi (EYBİS) üzerinden alınmasına başlanmıştır.

Sisteme, https://eybis.kgk.gov.tr adresinden ulaşılabilecektir.

Bilgilerin sisteme girişi Güvenli Elektronik İmza ile yapılabilecektir. (Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin 47.Maddesi)

Ayrıca, yetkilendirme için gerekli olan diploma, meslek mensubu ruhsatı, adli sicil kaydı, bağlı olduğu meslek odasından disiplin cezası olup olmadığına ilişkin oda kaydı, SPK Lisanslama Belgesi veya Geçiş Dönemi Eğitimi Başarı Belgelerinin sisteme yüklenmesi gerekmektedir.

Bundan dolayı bilgi girişine başlanmadan önce yukarıdaki belgelerin pdf, jpg, xls, veya doc formatında (dosya boyutu en fazla 10MB) olabilir taranarak yükleme yapmak için hazır bulunması gerekmektedir.

Sisteme yükleme yaparken karşılaşabileceğiniz sorunlarla ilgili teknik destek almak için lütfen eybis@kgk.gov.tr  mail adresine mesaj gönderiniz.