KDV’den istisna olan teslim ve hizmetlerde tevkifat söz konusu olmaz... Fatura düzenleme ve amortisman ayırma sınırı 2017 yılı için 900-TL'dir ... İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde iade konusu yapılamayacak kısım 2017 yılı için 21.400-TL.dir ... Gelir Vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı 01.07.2017-31.12.2017 döneminde 4.732,48-TL.dir ... Hizmet süresi ne olursa olsun 18 yaşından küçük 50 yaşından büyük işçilerin yıllık izin hakları 20 gündür...
TMS/TFRS   |   SPK Mevzuatı   |   Vergi Mevzuatı   |   SGK Mevzuatı 
Vergi | SGK | TTK | Hepsi
Emlak Vergisi Oranları (EVK Md. 8)

 

B.Şehir Belediyesi sınırları dışındaki yerlerde

B.Şehir Belediyesi sınırları ve mücavir alanları içinde %100 artışlı

Meskenlerde

Binde 1

Binde 2

Diğer Binalarda

Binde 2

Binde 4

Arsalarda

Binde 3

Binde 6

Arazilerde

Binde 1

Binde 2