KDV’den istisna olan teslim ve hizmetlerde tevkifat söz konusu olmaz... Fatura düzenleme ve amortisman ayırma sınırı 2017 yılı için 900-TL'dir ... İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde iade konusu yapılamayacak kısım 2017 yılı için 21.400-TL.dir ... Gelir Vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı 01.07.2017-31.12.2017 döneminde 4.732,48-TL.dir ... Hizmet süresi ne olursa olsun 18 yaşından küçük 50 yaşından büyük işçilerin yıllık izin hakları 20 gündür...
TMS/TFRS   |   SPK Mevzuatı   |   Vergi Mevzuatı   |   SGK Mevzuatı 
Muhasebe | Vergi |  SGK |  Denetim |  Meslek Mevzuatı |  TTK |  TMS/TFRS |  Borçlar Kanunu |  Hepsi
Erken emeklilik için bir yasa çıkacaktı, %5 kesintili birşeyler deniliyordu. Yasa çıktı mı?

Değerli Üyemiz,

Sosyal güvenlik alanında en son 6645 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (kısaca Torba Kanun), 23 Nisan günü Resmi Gazetede yayımlandı.

Ancak bu Kanun kapsamında sorunuzda bahsi geçen emekli maaşında belirli bir indirim ile daha erken emekli olunmasına dair herhangi bir düzenlemeye yer verilmemiştir.

Söz konusu Kanun kapsamında erken emeklilik açısından en önemli düzenleme, esnaf, şirket ortağı ve tarımsal faaliyeti sebebiyle 4/b’li yani Bağ-Kur’lu olanların, 2015 Nisan ayı sonu itibariyle birikmiş borçları 12 ay ve daha fazla ise bu borçlarını sildirebilme imkanının verilmesidir.

Silinen hizmetler emeklilik hesabında dikkate alınmayacak, ancak ileride silinen dönemin güncel rakamlarla ödenerek hizmet kazanılabilecektir.

Bu sayede emeklilik için gerekli hizmetlerini 4/a yani SSK statüsünde doldurduğu halde 4/b yani Bağ-Kur borcu bulunduğu için emekli olamayan sigortalılar, bu hizmeti ve borcu sildirerek emekli olabileceklerdir.

İyi çalışmalar dileriz,

MizanTürk Ekibi.