KDV’den istisna olan teslim ve hizmetlerde tevkifat söz konusu olmaz... Fatura düzenleme ve amortisman ayırma sınırı 2017 yılı için 900-TL'dir ... İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde iade konusu yapılamayacak kısım 2017 yılı için 21.400-TL.dir ... Gelir Vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı 01.07.2017-31.12.2017 döneminde 4.732,48-TL.dir ... Hizmet süresi ne olursa olsun 18 yaşından küçük 50 yaşından büyük işçilerin yıllık izin hakları 20 gündür...
TMS/TFRS   |   SPK Mevzuatı   |   Vergi Mevzuatı   |   SGK Mevzuatı 
Erken emeklilikte fiili hizmet süresi zammı avantajı...
İbrahim IŞIKLI
5510 sayılı Kanun'un 40. maddesinde sayılan işyerlerinde ve işlerde çalışan sigortalıların prim ödeme gün sayılarına, bu işyerlerinde ve işlerde geçen çalışma sürelerinin her 360 günü için karşılarında gösterilen gün sayıları, fiilî hizmet süresi zammı olarak eklenmektedir.
Erken emeklilikte fiili hizmet süresi zammı avantajı...

Sigortalıların 40. maddede belirtilen işyerlerinde çalıştıkları halde, belirtilen işleri/ görevleri yapmayanlar veya sayılan işleri/görevleri yaptıkları halde, söz konusu işyerlerinde çalışmayan sigortalıların işyeri ve iş koşulunu şartını birlikte yerine gelmediğinden fiili hizmet süresi kapsamında yararlandırılmaları mümkün değildir. 

5510 sayılı Kanun'un 40. maddesine göre hesaplanan fiili hizmet süresi zammı, tablonun (13) ve (14) numaralı sırasında yer alan sigortalılar hariç diğer sigortalılar için beş yılı geçmemek üzere uzun vadeli sigorta kolları uygulamasında prim ödeme gün sayısına eklenmektedir. (13- Türk Silahlı Kuvvetleri, 14- Emniyet ve polis mesleğinde, Milli İstihbarat Teşkilâtı). 

Bu sürelerin, üç yılı geçmemek üzere; (18) numaralı sırasında bulunanlar için tamamı diğerleri için yarısı emeklilik yaş hadlerinden indirilmektedir. (18- Türkiye Büyük Millet Meclisi- Yasama Organı Üyeleri İle Dışarıdan Atanan Bakanlar). 

Yaş haddi indiriminden yararlanabilmek için 5510 sayılı Kanun'un 40. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan tablonun (10) numaralı sırasında yer alan sigortalıların en az 1800 gün, diğer sıralarda yer alan sigortalıların ise en az 3600 gün belirtilen işyeri ve işlerde çalışmış olması gerekmektedir. ( 10- Yeraltı işleri) 

5510 sayılı Kanun'la yaştan yapılacak indirim süresinin hesabı, toplam prim ödeme gün sayısına eklenen sürenin yarısı şeklinde belirlendiğinden yaş hadlerinden yapılacak indirim süresi, prim ödeme gün sayısına beş yıl ilave edilenler için 2.5 yılı geçmemektedir. Tablonun (10- Yeraltı İşleri) numaralı sırasında yer alan sigortalılar içinse gerek prim ödeme gün sayısına yapılacak ilavede gerekse yaştan yapılacak indirimde süre sınırı uygulanmamaktadır.

5510 sayılı Kanun'un geçici 48. maddesiyle 2008 Ekim ayı başı ile 19.01.2013 tarihini takip eden aybaşına kadar geçen sürede Basın Kartı Yönetmeliği'ne göre basın kartı sahibi olmak suretiyle fiilen çalışanlar da 2013 yılı Şubat ayı başından itibaren fiili hizmet süresi zammı kapsamına dâhil edilmişlerdir. 

Basın Kartı Yönetmeliği'ne göre basın gazetecilik mesleğinde basın kartı olmak suretiyle çalışanlar ile Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu'nda basın kartı olmak suretiyle haber hizmetinde fiilen çalışanların (5510 sayılı Kanun'un geçici 48. maddesinden faydalananların haklar saklı kalmak kaydıyla) 2013 Şubat ayı başından itibaren bu işlerde geçen çalışma sürelerinin 360 günü için 90 gün fiili hizmet zammı olarak değerlendirilmektedir.

Kaynak; Dünya

Etiketler : Erken emeklilik