KDV’den istisna olan teslim ve hizmetlerde tevkifat söz konusu olmaz... Fatura düzenleme ve amortisman ayırma sınırı 2017 yılı için 900-TL'dir ... İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde iade konusu yapılamayacak kısım 2017 yılı için 21.400-TL.dir ... Gelir Vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı 01.07.2017-31.12.2017 döneminde 4.732,48-TL.dir ... Hizmet süresi ne olursa olsun 18 yaşından küçük 50 yaşından büyük işçilerin yıllık izin hakları 20 gündür...
TMS/TFRS   |   SPK Mevzuatı   |   Vergi Mevzuatı   |   SGK Mevzuatı 
Eşantiyon, Numune Ürün Teslimi ve KDV
Öğr.Gör. Yaser Gürsoy
11.12.2014

Yeni yıl, dini ve resmi bayramlar ile özel günler (açılış, kuruluş, 10., 25.,50.,100., yıl kutlamaları) yaklaşırken firmaların geleneklerine bağlı olarak eşantiyon ürünler için hazırlık yaptıkları bilinir. Özellikle yılbaşlarında kendi tanıtımlarını sürdürmek, müşterilerine jest yapmak amacıyla herhangi bir bedel tahsil etmeden; kalem, anahtarlık, ajanda, takvim ve benzeri eşyaları hediye olarak dağıtırlar. Bu uygulama ticari uygulamada eşantiyon ürün dağıtımı denir.

Eşantiyon olarak bedelsiz verilen bu tür ürünlerin maliyeti pazarlama gideri niteliğindedir. Eşya müşteriye teslim edilirken bedel tahsil edilmediğinden, bu teslimde katma değer vergisi (KDV) hesaplanmaz.

Eşantiyon ürünün tedarikinde yüklenilen KDV ticari teamüllere uyumlu olmak şartıyla indirim konusu yapılır.

Numune ürünlerde ise durum farklıdır.

Ticari uygulamada firmalar mevcut satışını yaptıkları veya piyasaya yeni çıkardıkları bir ürünün tanıtımını yapmak amacıyla numune ürün üretir. Bu numune ürünleri, ayrıca bir bedel tahsil etmeksizin müşterilerine dağıtır.

Numune ürün dağıtımı, ticari uygulamada farklı vergi uygulamalarına konu olmaktadır. Acaba KDV ‘ye tabi midir? Değil midir? Soruları ile karşılaşılmaktadır. Numene ürünün tesliminde KDV istisnası vardır.

Numene ürünün tesliminde KDV istisnasından yararlanmak için aşağıdaki işlemlere özen gösterilir.

KDV İstisnasını gerektiren işlemler;

a) Numune ürünün, ana malın bütün özelliklerini taşıması,
b) Numune ürün üzerinde firma unvanı ve adresinin yer alması,
c) Satışa konu edilemeyecek bir miktarla sınırlı olması,
d) Satışa konu olmayacak şekilde teslim edilmesi,
e) Numune ürün üzerinde “Numunedir, parayla satılmaz, vb.” ibarenin “şerh”in yer alması,
f) Ticari teamüllere uygun nitelikte ve miktarda olması gerekir.

Yukarıda açıklanan özellikleri taşıyan bu tür numune ürenler işletmede tüketilmez ama pazarlama gideri özelliği taşır. Numune olarak teslim özelliği taşıyan bu malların tesliminde bedel tahsil edilmez. Dolayısıyla bedel tahsil edilmeyen bu teslimde tutar yer almadığından KDV hesaplanmaz.

İşletmenin iktisadi faaliyetini yaygınlaştırmaya ve tanıtmaya yönelik olarak verilen bu mallar için yüklenilen vergiler, genel hükümler çerçevesinde indirim konusu yapılır.

Şayet; bu ürünleri bedelsiz olarak alan kişi ve kuruluşların, söz konusu malları gerçek usulde KDV mükellefi olarak ticari bir işleme konu yapmaları halinde, bu teslim işlemi KDV ’ye tabi olur. Numune olarak alınan malın ait olduğu vergi oranı üzerinden vergi hesaplanır.

Örnek-1; Meyve suyu imalatıyla uğraşan Y.X firması, satışını yaptığı meyve sularını bir bardaklık miktarlarda poşetleyerek, tüketicilerin posta kutularına koymak amacıyla dağıtım işini X.X firmasına vermiştir.

Eşantiyon meyve sularının ambalajında firma bilgileri, numunedir ibaresi ile kullanım (tüketim) süresi bilgileri mevcuttur.

Ayrı bir satışa konu olmayacak şekilde tüketiciye yönelik ve reklâm mahiyetinde verilen, ayrıca ambalajında numune olduğu belirtilen bu meyve suları için KDV hesaplanmaz, bu ürünlere ilişkin yüklenilen KDV ise indirim konusu yapılır.

Şayet;

Bu numune ürünün dağıtımını üstelen X.X firması bu meyve sularını Y.X firmasının müşterilerine dağıtmayıp, X.Z firmasına satmış ise; bu teslimde X.X dağıt firmasının KDV hesaplaması gerekir.

Örnek-2; Şampuan imalatı ile uğraşan X.Y firması, satışını yaptığı şampuanları bir kere kullanmaya mahsus miktarlarda poşetleyerek, tüketicilerin posta kutularına koymak suretiyle dağıtmıştır. Ambalajında numune olduğu belirtilen bu şampuanlar için KDV hesaplanmaz, şampuanın imalatı için yüklenilen KDV indirim konusu yapılır.

Örnek-3; İlaç firması olan X.Y.Z firması, piyasaya yeni çıkaracağı bir ilacın tanıtımını sağlamak amacıyla doktorlara, üzerinde "Numunedir. Satılamaz." ibaresi bulunan ilaçları numune olarak vermektedir. İlaç firması bu ilaçlar için KDV hesaplamaz, yüklendiği KDV ‘yi ise indirim konusu yapar.

Öğr. Gör. Yaser GÜRSOY
Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler M.Y.O
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölüm Başkanı. 

 

Etiketler : Eşantiyon     Numune Ürün     KDV