KDV’den istisna olan teslim ve hizmetlerde tevkifat söz konusu olmaz... Fatura düzenleme ve amortisman ayırma sınırı 2017 yılı için 900-TL'dir ... İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde iade konusu yapılamayacak kısım 2017 yılı için 21.400-TL.dir ... Gelir Vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı 01.07.2017-31.12.2017 döneminde 4.732,48-TL.dir ... Hizmet süresi ne olursa olsun 18 yaşından küçük 50 yaşından büyük işçilerin yıllık izin hakları 20 gündür...
TMS/TFRS   |   SPK Mevzuatı   |   Vergi Mevzuatı   |   SGK Mevzuatı 
Muhasebe | Vergi |  SGK |  Denetim |  Meslek Mevzuatı |  TTK |  TMS/TFRS |  Borçlar Kanunu |  Hepsi
Firma resen kapanmıştı. 15.04.2014 itibariyle tasfiyeye giriş kararımız tescil edildi Şimdi; Vergi dairesine ne zaman ve nasıl bir dilekçe ve ekleri ile başvurmalıyız (resen terk olduğumuz için) ve bundan sonra yapacak ve verecek beyannameler neler olacaktır.

Değerli Üyemiz,

Bağlı bulunduğunuz vergi dairesine 10 gün içerisinde bir dilekçe ekinde tasfiye giriş kararı, tescil, tasfiye memurun yerleşim belgesi, kimlik aslı ve imza sirküleri ile birlikte  vergi dairesine başvuruda bulunabilirsiniz. Tasfiye süreci ile ilgili KVK 17. maddesi hükümleri uygulanır.

İyi çalışmalar dileriz,

MizanTürk Ekibi.