KDV’den istisna olan teslim ve hizmetlerde tevkifat söz konusu olmaz... Fatura düzenleme ve amortisman ayırma sınırı 2017 yılı için 900-TL'dir ... İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde iade konusu yapılamayacak kısım 2017 yılı için 21.400-TL.dir ... Gelir Vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı 01.07.2017-31.12.2017 döneminde 4.732,48-TL.dir ... Hizmet süresi ne olursa olsun 18 yaşından küçük 50 yaşından büyük işçilerin yıllık izin hakları 20 gündür...
TMS/TFRS   |   SPK Mevzuatı   |   Vergi Mevzuatı   |   SGK Mevzuatı 
Muhasebe | Vergi |  SGK |  Denetim |  Meslek Mevzuatı |  TTK |  TMS/TFRS |  Borçlar Kanunu |  Hepsi
Firmanın banka ekstresi geldi ve şimdiye kadar görmediğim bir hareket mevcut Bazı günlerde "31 Pay Otomatik Fon Alış" açıklamada ve hesaba 1.658 TL giriş var veya "148 Pay Otomatik Fon Satış" açıklamada ve hesaptan 7.936 TL çıkış var Bu gibi devamlı fon alış ve satış hareketleri var Bu hareketlerin anlamı nedir Fon alış ve Satış hareketleri neticesinde hangi hesaplar çalıştırılır?

Değerli üyemiz,

Bazı bankalar ve finans kurumları vadesiz mevduat sahiplerinin hesaplarında atıl bulunan parayla otomatik olarak fon almakta, bu mevduat sahipleri parayı kullanmaları durumunda ise otomatik olarak fon satış işlemi gerçekleştirilmektedir.

Bankalar tarafından müşterilerinden bir defaya mahsus olarak alınan talimatla, mevduat sahipleri adına otomatik olarak gerçekleştirilen fon alış-satışları genelde B tipi likit fon alış-satışlarıdır ve söz konusu fon alış-satışları sonucunda mevduat sahibi menkul sermaye iradı elde etmektedir. Dolayısıyla, bu gelirlerin menkul kıymet satış kârı olarak beyan edilmesi gerekmektedir.

B tipi yatırım fonu satışı nedeniyle kazanç elde eden gerçek kişi ise, banka tarafından %10 stopaj yapılır ve yapılan bu stopaj nihai vergilemedir. Şayet kazancı elde eden sermaye şirketi (kurum) ise, stopaj oranı sıfırdır ancak kurum kazancına ilave edilerek beyan edilir.

Bir sermaye şirketinin B tipi yatırım fonu alış ve satışında, yapılması gereken muhasebe kayıtları aşağıdaki gibi oılacaktır:

Alış kaydı:

118 Diğer Menkul Kıymetler       xxx

                         102 Bankalar                              xxx

Satış kaydı:

102 Bankalar                                xxx

                       118 Diğer Menkul Kıymetler        xxx

                       645 Menkul Kıymet Satış Kârları xxx

İyi çalışmalar dileriz,

MizanTürk ekibi