KDV’den istisna olan teslim ve hizmetlerde tevkifat söz konusu olmaz... Fatura düzenleme ve amortisman ayırma sınırı 2017 yılı için 900-TL'dir ... İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde iade konusu yapılamayacak kısım 2017 yılı için 21.400-TL.dir ... Gelir Vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı 01.07.2017-31.12.2017 döneminde 4.732,48-TL.dir ... Hizmet süresi ne olursa olsun 18 yaşından küçük 50 yaşından büyük işçilerin yıllık izin hakları 20 gündür...
TMS/TFRS   |   SPK Mevzuatı   |   Vergi Mevzuatı   |   SGK Mevzuatı 
Geçiş Dönemi Eğitimleri İle İlgili Bilgilerin Girilmesi Hk.
Duyuru...
Geçiş Dönemi Eğitimleri İle İlgili Bilgilerin Girilmesi Hk.

Bağımsız Denetim Yönetmeliği uyarınca, Kurumumuz ile Üniversiteler arasında imzalanan Meslek Mensuplarının Geçiş Dönemi Eğitim Programına İlişkin Protokoller çerçevesinde, geçiş dönemi eğitimlerinde eğitim programlarını başarıyla tamamlamış olan meslek mensuplarına ilişkin bilgiler Kurumumuzca hazırlatılan program üzerinden Üniversiteler tarafından girilmeye başlanmıştır.

Ancak, söz konusu programa bilgi girişi yapmaya başlayan Üniversitelerin istenilen bilgileri tam ve doğru bir şekilde programa aktaramadıkları görülmüştür.

Örneğin, eğitimlerde görev alan öğretim görevlileri ile ilgili bilgiler, eğitimlerin verildiği sınıflara ait bilgiler, eğitimlerde başarılı olan meslek mensuplarının başarı puanları, devam durumları ve eğitim metotları gibi bilgilerin programa noksan girildiği görülmektedir.

Bu itibarla, programa noksan bilgi girişleri nedeniyle oluşması muhtemel emek ve zaman kaybının önlenmesi, geçiş dönemi eğitimlerinde eğitim programlarını başarıyla tamamlamış olan meslek mensuplarının mağduriyetine neden olunmaması ve yetkilendirmelerinin zamanında yapılabilmesi için talep edilen tüm verilerin Üniversiteler tarafından tam ve istenilen şekilde ivedilikle girilmesi gerekmektedir.   

Geçiş dönemi eğitimi düzenleyen Üniversiteler, söz konusu programa www.kgk.gov.tr internet sitesindeki “GEÇİŞ DÖNEMİ EĞİTİMİ” başlığı altında yer alan “Üniversite Bilgi Kayıt Portalı” adresinden ulaşabileceklerdir. 

Duyurulur.