KDV’den istisna olan teslim ve hizmetlerde tevkifat söz konusu olmaz... Fatura düzenleme ve amortisman ayırma sınırı 2017 yılı için 900-TL'dir ... İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde iade konusu yapılamayacak kısım 2017 yılı için 21.400-TL.dir ... Gelir Vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı 01.07.2017-31.12.2017 döneminde 4.732,48-TL.dir ... Hizmet süresi ne olursa olsun 18 yaşından küçük 50 yaşından büyük işçilerin yıllık izin hakları 20 gündür...
TMS/TFRS   |   SPK Mevzuatı   |   Vergi Mevzuatı   |   SGK Mevzuatı 
Gelir Vergisi Rehberleri
Beyanname Düzenleme Rehberleri Yayınlandı.
Gelir Vergisi Rehberleri

Gerçek kişilerin 2014 yılında elde ettiği gelir unsurlarına ilişkin kazanç ve iratlar için, Yıllık Gelir Vergisi Beyanname verme süresi 1 Mart 2015 tarihinde başladı.

Mükelleflerimiz 2014 yılında elde ettiği;

 • Ticarî kazançlar,
 • Ziraî kazançlar,
 • Ücretler,
 • Serbest meslek kazançları,
 • Gayrimenkul sermaye iratları,
 • Menkul sermaye iratları,
 • Diğer kazanç ve iratlar,

için Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerini 1 - 25 Mart 2015 tarihleri arasında verebileceklerdir.


Mart 2015 ayı içerisinde verilecek yıllık beyannameler üzerinden tahakkuk eden gelir vergisi, 2015 yılınınMart ve Temmuz aylarında olmak üzere iki eşit taksitte ödenmesi gerekmektedir.


Gelir Vergisi;

 • Başkanlığımız internet sitesi üzerinden anlaşmalı bankaların kredi kartları ile,
 • Anlaşmalı bankaların internet bankacılığını kullanarak,
 • Anlaşmalı bankalardan,
 • Tüm vergi dairelerinden

ödenebilmektedir.


Mükelleflerimiz, 2014 yılında elde ettikleri gelirin beyanı konusunda her türlü bilgi için hafta içi 09:00-19:00 saatleri arasında Vergi İletişim Merkezini (VİMER - 444 0 189) arayabilirler.
 

Ayrıca, Başkanlığımız tarafından 2014 yılında elde edilen bazı gelir unsurları için aşağıdaki Beyanname Düzenleme Rehberleri hazırlanmış olup, mükelleflerimiz bu Rehberlere Vergi Dairelerinden, AVM’lerde kurulan bilgilendirme stantlarından veya elektronik ortamda Başkanlığımız internet sayfasında yer alan “Formlar ve Yayınlar” bölümünden ulaşabilirler.