KDV’den istisna olan teslim ve hizmetlerde tevkifat söz konusu olmaz... Fatura düzenleme ve amortisman ayırma sınırı 2017 yılı için 900-TL'dir ... İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde iade konusu yapılamayacak kısım 2017 yılı için 21.400-TL.dir ... Gelir Vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı 01.07.2017-31.12.2017 döneminde 4.732,48-TL.dir ... Hizmet süresi ne olursa olsun 18 yaşından küçük 50 yaşından büyük işçilerin yıllık izin hakları 20 gündür...
TMS/TFRS   |   SPK Mevzuatı   |   Vergi Mevzuatı   |   SGK Mevzuatı 
Hangi Sözleşme Türüyle Çalıştığınızı Biliyor musunuz?
SMMM, CRMA Ali İhsan Kayacı
23.07.2014

11/01/2011 tarihinde kabul edilen, 04/02/2011 tarihinde resmi gazetede yayınlanan Türk Borçlar Kanunu, 01/07/2012’de yürürlüğe girmiştir.

Makalemizde birçok değişiklikleri içeren bu Kanun’un, işçi ve işverenleri ilgilendiren hizmet sözleşmesi ve yükümlülükleri kısmını ve İş Kanunun 8 ile 26’ncı maddeleri arasında yer alan sözleşmeleri ele alacağım.

Bildiğiniz üzere, işçi ve işveren arasında bir hizmet sözleşme yapılması gerekmekte olup, düzenlenmesi zorunludur. Yapılan bu sözleşme, işçinin işverene bağımlılığı ve iş görme borcunu, işverenin ise bunların sonucu olarak bir ücret ödemeyi üstlendiği yazılı sözleşmedir.

Bu sözleşmeler belirli süreli, belirsiz süreli, tam ve kısmi sözleşmeler, deneme süreli ve takım sözleşmesi diye çeşitli adlar altında düzenlenebilmektedir.

Kısaca bunları açıklamam gerekirse;

a) Belirsiz Süreli İş Sözleşmeleri: İşçi ile işveren arasında belirsiz bir süreyi kapsayan sözleşmelerdir. Bu tür sözleşmelere iş ediminin ne zaman biteceğine dair bir ibare ve süre konulmaz. En çok kullanılan sözleşme türüdür.

b) Belirli Süreli İş Sözleşmeleri: İşçi ve işveren arasında belirli bir süreyi kapsayan, iş ediminin belirli bir süreye kadar bitirileceği öngörüsüyle yapılan sözleşmelerdir. Bu tür sözleşmeler genellikle mevsimlik işlerde ve mevsimsel faaliyet gösteren turizm sektöründe yaygın olarak kullanılmaktadır.

c) Kısmi Süreli İş Sözleşmeleri: İşçinin toplam çalışma süresine (45 saat) kıyasla, önemli ölçüde daha az olan (örneğin 20 saat) sürelerdeki işler için düzenlenen bir sözleşmedir. Örneğin part-time olarak çalıştırılan işçiler ve iş yeri hekimleri genelde bu sözleşme türüyle çalıştırılırlar.

d) Çağrı Üzerine Dayalı İş Sözleşmesi: İşçinin yapmayı üstlendiği iş konusunda ihtiyaç duyulması halinde iş edimini yerine getireceğinin kararlaştırıldığı sözleşmelerdir. Örneğin danışmanlar, belirli konularda uzmanlaşmış ve bağımsız hizmet veren kişiler, bu sözleşmeler ile çalıştırılabilirler.

e) Takım Sözleşmesi: Birden fazla kişinin bir araya gelerek oluşturdukları bir takımı temsilen bir işçinin, takımı temsilen işverenle yapmış olduğu sözleşmelerdir. Mutlaka yazılı olarak yapılmalıdır ve her işçinin kimliği ile alacağı ücretin ayrı ayrı belirtilmesi gerekmektedir. İşveren, işçilerin ücretini takım liderine değil, her bir işçiye ayrı ayrı ödemek zorundadır. Takım lideri için, takımı oluşturan bireylerin ücretinden aracılık ücreti ve benzeri kesintiler yapamaz.

Sonuç olarak, işe başlamadan önce işverenle mutlaka yukarıda sözleşmelerden birisini yazılı olarak yapıp, bir nüshasını işveren de, diğer nüshası işçide kalacak şekilde düzenlemeye özen göstermeliyiz.  Bir sözleşmeye deneme süresi konulacak ise bu süre 2 ayı geçemez (toplu iş sözleşmelerinde en fazla 4 aya kadar artırılabilir).

Ayrıca, deneme süresi sigorta başladığı tarihte başlamaktadır. Sigortasız çalışmalarda (ki kanunen yasak) deneme süresi kesinlikle başlamış sayılmaz. Belirttiğim gibi; deneme süresi sigortanın başladığı gün başlayacağından, asla sigortasız ve sözleşmesiz işe başlanılmamalıdır.

 

Etiketler : Sözleşmeler