KDV’den istisna olan teslim ve hizmetlerde tevkifat söz konusu olmaz... Fatura düzenleme ve amortisman ayırma sınırı 2017 yılı için 900-TL'dir ... İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde iade konusu yapılamayacak kısım 2017 yılı için 21.400-TL.dir ... Gelir Vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı 01.07.2017-31.12.2017 döneminde 4.732,48-TL.dir ... Hizmet süresi ne olursa olsun 18 yaşından küçük 50 yaşından büyük işçilerin yıllık izin hakları 20 gündür...
TMS/TFRS   |   SPK Mevzuatı   |   Vergi Mevzuatı   |   SGK Mevzuatı 
Muhasebe | Vergi |  SGK |  Denetim |  Meslek Mevzuatı |  TTK |  TMS/TFRS |  Borçlar Kanunu |  Hepsi
Hususi ve ticari araç arasındaki fark nedir? KDVK 30. md.dışındaki işlerde aracın ticari olması yapılan işin konusu direkt araç üzerinden olmasa dahi KDV yi Nasıl Kullanabilir?

Değerli üyemiz,

Hususi araç, bir kazanç kaydı olmaksızın özel şahıs, kurum ve kuruluşlar tarafından kullanılan ve trafikten özel plaka alan motorlu taşıtlardır. Ticari araç ise, kazanç sağlamak amacıyla yük ve yolcu taşımasında kullanılan ve trafikten ticari plaka alan taşıtlardır.

Katma Değer Vergisi Kanunun 30/c maddesinde "Faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere işletmelere ait binek otomobillerinin alış vesikalarında gösterilen katma değer vergisi" indirim konusu yapılmaz hükmü yer almaktadır.

Ticari araçla ilgili faaliyet konunuz ne olursa olsun, işinizde kulanmış olduğunuz ticari araçların KDV'sini indirim konusu yapabilirsiniz.

İyi çalışmalar dileriz.

MizanTurk Ekibi