KDV’den istisna olan teslim ve hizmetlerde tevkifat söz konusu olmaz... Fatura düzenleme ve amortisman ayırma sınırı 2017 yılı için 900-TL'dir ... İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde iade konusu yapılamayacak kısım 2017 yılı için 21.400-TL.dir ... Gelir Vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı 01.07.2017-31.12.2017 döneminde 4.732,48-TL.dir ... Hizmet süresi ne olursa olsun 18 yaşından küçük 50 yaşından büyük işçilerin yıllık izin hakları 20 gündür...
TMS/TFRS   |   SPK Mevzuatı   |   Vergi Mevzuatı   |   SGK Mevzuatı 
Muhasebe | Vergi |  SGK |  Denetim |  Meslek Mevzuatı |  TTK |  TMS/TFRS |  Borçlar Kanunu |  Hepsi
Iyi gunler Benim sorum KDV ile ilgili olacak. Müşterim benden 10 adet buzdolabı alacak. KDV dahil satış fiyatım 10 bin TL ediyor. Fakat musterim turizm teşviğinden faydalandigini bizden KDV' siz fiyattan fatura etmemizi istiyor.Burda nasıl bir yol izleyeceğim yardım eder misiniz? Simdiden teşekkürler vereceğiniz cevap icin

Değerli üyemiz,

2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 13’üncü maddesi hükümlerine istinaden turizm sektöründe faaliyet gösteren işletmelere teşvik ve destek sağlanmaktadır.

Turizm işletmeleri, turizmi teşvik kanunu ve diğer mevzuatta yer alan teşvik tedbirleri ile istisna, muafiyet ve haklardan yararlanabilmeleri için, Turizm Bakanlığı’ndan 2634 Sayılı Turizm Teşvik Kanunu uyarınca “Turizm Yatırım Belgesi”ni almaları zorunludur.

Turizm Yatırım Belgesi, turizm sektöründe yatırım yapacak şahıs ya da firmalara, yürürlükteki mevzuatlara uygun olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından verilen belgedir. Turizm Yatırım Belgesi genel olarak otel, motel, tatil köyleri, eğlence merkezleri gibi turizm tesisleri için alınmaktadır.

Ayrıca, Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar ile kapsam dahilinde belirlenen yatırımlara çeşitli destekler verilmektedir.

Yukarıda yapılan açıklamalar doğrultusunda yatırım teşvik belgesine sahip turizm yatırımcılarına buzdolabı ve buna benzer teçhizatların teslimi katma değer vergisinden istisna olabilecektir. Bu istisnadan faydalanabilmek için yatırım teşvik belgesi ekinde yer alan  listenin söz konusu makine ve teçhizatları içermesi gerekmekte ve  yatırımcıların 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 13’ncü maddesinin d bendi hükmünden faydalanmak istediklerini belirten bir dilekçeyle bağlı oldukları vergi dairesine müracaat etmeleri gerekmektedir.

İşletmeniz teşvik belgeli mükelleflere mal temin ederken, ilgili yatırımcının vergi dairesinden almış olduğu ve istisnadan yararlanabileceğini içeren yazıyı tarafınıza ibraz etmesi halinde, yapacağınız teslim KDV’den istisna olacaktır. Bu durumda düzenleyeceğiniz faturada KDV hesaplamayacak ve fatura üzerinde “3065 sayılı KDV Kanununun 13/d bendi uyarınca KDV hesaplanmamıştır.” ifadesine yer verilecektir.

İyi çalışmalar dileriz,

MizanTürk Ekibi.