KDV’den istisna olan teslim ve hizmetlerde tevkifat söz konusu olmaz... Fatura düzenleme ve amortisman ayırma sınırı 2017 yılı için 900-TL'dir ... İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde iade konusu yapılamayacak kısım 2017 yılı için 21.400-TL.dir ... Gelir Vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı 01.07.2017-31.12.2017 döneminde 4.732,48-TL.dir ... Hizmet süresi ne olursa olsun 18 yaşından küçük 50 yaşından büyük işçilerin yıllık izin hakları 20 gündür...
TMS/TFRS   |   SPK Mevzuatı   |   Vergi Mevzuatı   |   SGK Mevzuatı 
Muhasebe | Vergi |  SGK |  Denetim |  Meslek Mevzuatı |  TTK |  TMS/TFRS |  Borçlar Kanunu |  Hepsi
KONU : İşyeri Hekimi ve Uzmanı Bulundurma Zorunluluğu Merhabalar, Alt işveren olarak (taşeron) inşaat sektöründe hizmet vermekteyiz.Ayrı ayrı olmak üzere 3 tane sgk dosyamız vardır.Bu üç dosyada toplam personel sayısı elliyi geçmektedir. Elli sayısı dosya bazında mı hesaplanacak, yoksa üçünün toplamı elliyi geçince "işyeri hekimi ve uzmanı" bulundurma zorunluluğu doğacaktır? İyi günler Dilerim. Saygılarımla, Hüseyin Çadır

Değerli Üyemiz,

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanun, ilgili yönetmelikler ve tebliğlerde aynı il sınırları içerisinde şubelerin ayrı ayrı mı yoksa işverenin toplam personel sayısına göre mi İşyeri hekimi ve iş sağlığı ve güvenliği uzmanı çalıştıracağı hükmü yer almamaktadır. Kanatimizce ve uygulamada her şube   ayrı ayrı işçi sayısına bakarak  İşyeri hekimi ve iş sağlığı ve güvenliği uzmanı çalıştıracağı hesabı yapılmalıdır.

İyi çalışmalar dileriz,

MizanTürk Ekibi.