KDV’den istisna olan teslim ve hizmetlerde tevkifat söz konusu olmaz... Fatura düzenleme ve amortisman ayırma sınırı 2017 yılı için 900-TL'dir ... İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde iade konusu yapılamayacak kısım 2017 yılı için 21.400-TL.dir ... Gelir Vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı 01.07.2017-31.12.2017 döneminde 4.732,48-TL.dir ... Hizmet süresi ne olursa olsun 18 yaşından küçük 50 yaşından büyük işçilerin yıllık izin hakları 20 gündür...
TMS/TFRS   |   SPK Mevzuatı   |   Vergi Mevzuatı   |   SGK Mevzuatı 
Vergi | SGK | TTK | Hepsi
Katma Değer Vergisi Kısmi Tevkifat Tablosu

Kısmi Tevkifat Uygulanacak Hizmetler

Tevkifat Yapmakla Sorumlu Tayin Edilenler

Tevkifat Oranları

 

Eski

Oranı

Yeni

Oran

 

Yapım işleri ile bu işlerle birlikte ifa edilen mühendislik-mimarlık ile etüt-proje hizmetleri

 

Etüt, plan-proje hizmetleri ile danışmanlık, denetim ve benzeri hizmetler

Belirlenmiş Alıcılar

1/6

2/10

 

Makine, teçhizat, demirbaş ve taşıtlara ait tadil, bakım ve onarım hizmetleri

Belirlenmiş Alıcılar

1/6

9/10

 

Yemek servis ve organizasyon hizmetleri

Belirlenmiş Alıcılar

1/3

5/10

 

İşgücü temin hizmetleri (Özel güvenlik ve koruma hizmetleri dahil)

Belirlenmiş Alıcılar

5/10

5/10

 

Yapı denetim hizmetleri

KDV mükellefleri ve Belirlenmiş Alıcılar

9/10

9/10

 

Fason olarak yaptırılan tekstil ve konfeksiyon işleri, çanta ve ayakkabı dikim işleri ve bu işlere aracılık hizmetleri

KDV mükellefleri ve Belirlenmiş Alıcılar

5/10

9/10

 

Turistik mağazalara verilen müşteri bulma/ götürme hizmetleri

KDV mükellefleri ve Belirlenmiş Alıcılar

5/10

5/10

 

Spor kulüplerinin yayın, reklâm ve isim hakkı gelirlerine konu işlemleri

KDV mükellefleri

2/3

9/10

 

Temizlik, çevre ve bahçe bakım hizmetleri

KDV mükellefleri ve Belirlenmiş Alıcılar

10/10

9/10

 

Servis taşımacılığı hizmeti

KDV mükellefleri ve Belirlenmiş Alıcılar

5/10

7/10

 

Her türlü baskı ve basım hizmetleri

KDV mükellefleri ve Belirlenmiş Alıcılar

-------

5/10

 

KDV mükellefleri tarafından verilen ve yukarıda belirtilenlerin dışındaki diğer hizmetler

Belirlenmiş Alıcılar

-------

5/10

 

Kısmi Tevkifat Uygulanacak Teslimler

5018 S. Kanuna ekli cetvellerde yer alan idare, Kurum ve kuruluşlar

-------

5/10

 

Külçe metal teslimleri (Hurda metallerden elde edilenler dışındaki, bakır, çinko ve alüminyum külçelerinin ilk üreticileri ve ithalatçıları tarafından teslimi hariç)

     

 

Bakır, çinko ve alüminyum ürünlerinin teslimi (İlk üreticileri ve ithalatçıların teslimi hariç)

KDV mükellefleri ve Belirlenmiş Alıcılar

9/10

7/10

 

Hurda ve atik teslimi

(İstisnadan vazgeçenler için)

KDV mükellefleri ve Belirlenmiş Alıcılar

9/10

7/10

 

Metal, plastik, lastik, kauçuk, kağıt ve cam hurda ve atıklardan elde edilen hammaddeler

KDV mükellefleri ve Belirlenmiş Alıcılar

   

 

Pamuk, tiftik, yün ve yapağı ile post ve deri teslimleri

KDV mükellefleri ve Belirlenmiş Alıcılar

9/10

9/10

 

Ağaç ve orman ürünleri teslimi

KDV mükellefleri ve Belirlenmiş Alıcılar

9/10

9/10