KDV’den istisna olan teslim ve hizmetlerde tevkifat söz konusu olmaz... Fatura düzenleme ve amortisman ayırma sınırı 2017 yılı için 900-TL'dir ... İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde iade konusu yapılamayacak kısım 2017 yılı için 21.400-TL.dir ... Gelir Vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı 01.07.2017-31.12.2017 döneminde 4.732,48-TL.dir ... Hizmet süresi ne olursa olsun 18 yaşından küçük 50 yaşından büyük işçilerin yıllık izin hakları 20 gündür...
TMS/TFRS   |   SPK Mevzuatı   |   Vergi Mevzuatı   |   SGK Mevzuatı 
Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri 33
2014/2. geçici vergi dönemi için yeniden değerleme oranı %6,64 olarak tespit edilmiştir.
Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri 33

Geçici Vergi Dönemlerinde Yeniden Değerleme Oranı

Tarih 15/07/2014
Sayı KVK-33/2014-3 / Yatırım İndirimi - 23
Kapsam
 

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

 

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri /33

 

 

Konusu                                   :  Geçici Vergi Dönemlerinde Yeniden Değerleme Oranı

Tarihi                                     :  15/07/2014

Sayısı                                      : KVK-33/2014-3 / Yatırım İndirimi - 23

İlgili olduğu maddeler           :  Vergi Usul Kanunu Mükerrer Madde 298  Gelir Vergisi Kanunu Geçici Madde 69

İlgili olduğu kazanç türleri   :  Ticari Kazanç, Zirai Kazanç

 

213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına istinaden yıllık olarak hesaplanan ve Bakanlığımızca ilan edilen yeniden değerleme oranına, vergi kanunlarından kaynaklanan nedenlerden dolayı geçici vergi dönemlerinde de ihtiyaç duyulmaktadır.

2014 yılı ikinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı %6,64 (yüzde altı virgül altmış dört) olarak tespit edilmiştir.

Duyurulur.

 

 

 

 

Adnan ERTÜRK

Gelir İdaresi Başkanı

Etiketler : Yeniden Değerleme Oranı