KDV’den istisna olan teslim ve hizmetlerde tevkifat söz konusu olmaz... Fatura düzenleme ve amortisman ayırma sınırı 2017 yılı için 900-TL'dir ... İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde iade konusu yapılamayacak kısım 2017 yılı için 21.400-TL.dir ... Gelir Vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı 01.07.2017-31.12.2017 döneminde 4.732,48-TL.dir ... Hizmet süresi ne olursa olsun 18 yaşından küçük 50 yaşından büyük işçilerin yıllık izin hakları 20 gündür...
TMS/TFRS   |   SPK Mevzuatı   |   Vergi Mevzuatı   |   SGK Mevzuatı 
Muhasebe | Vergi |  SGK |  Denetim |  Meslek Mevzuatı |  TTK |  TMS/TFRS |  Borçlar Kanunu |  Hepsi
Limited şirket ortağı ortaklıktan ayrılıyor, bunun karşılığında ticari mal alacaktır. Bunun KDV yönünden farklı bir uygulaması var mıdır?

Değerli üyemiz,

Bir limited şirket ortağının limited şirketten ayrılması için temel olarak üç yöntem bulunur; hisse devri, çıkma ve çıkarılma. Limited şirketin ortakları, aksi esas sözleşmede yasaklanmadığı sürece, kendi paylarını devrederek ortaklıktan ayrılabilir.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 641'inci maddesinin birinci fıkrasında “Ortak şirketten ayrıldığı takdirde, esas sermaye payının gerçek değerine uyan ayrılma akçesini istem hakkını haizdir.” denilmek suretiyle, şirketten ayrılan ortağın ayrılma akçesi talep edebileceği hükme bağlanmıştır.

Şirketten ayrılan ortağa ayrılma akçesi olarak ticari mal verilecek ise, emsal bedel üzerinden faturası düzenlenmeli ve düzenlenecek faturada katma değer vergisi hesaplanmalıdır.

İyi çalışmalar dileriz,

MizanTürk Ekibi.